Ferievikarer og tilkallingsvikarer

Vi leter etter flere dyktige medarbeidere, både i somatikken og i psykisk helsevern, som vil bidra til å gi pasientene våre omsorg og helsetjenester av høy kvalitet. Lovisenberg Diakonale Sykehus søker både studenter, nyutdannede og erfarne sykepleiere og vernepleiere til vikariater i sommer.

Hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i noen av landets fremste fagmiljøer innen både somatikk og psykisk helsevern. Å starte karrieren her vil gi deg trygghet i rollen, viktige erfaringer faglig og sosialt, og bred kunnskap som er svært viktig for videre arbeid i helsesektoren.

Medisinsk klinikk: Dersom du er sykepleierstudent på 2. eller 3. året, kan du jobbe som pleieassistent på våre medisinske sengeposter. Oppgavene er varierte og utfordrende, og du vil møte pasienter med både akutte og kroniske medisinske sykdommer, som blant annet lungesvikt, hjerterytmeforstyrrelser og infeksjoner i ulike organer. Som lokalsykehus i en storby har flere av våre pasienter mange sammensatte diagnoser og varierende problemstillinger. Det er høyt faglig nivå på behandling og pleie av våre pasienter, og oppgavene vil blant annet bestå i den daglige oppfølging av pasienten med ernæring, stell, vitale målinger og annet forefallende arbeid på avdelingene. Ferdigutdannede og erfarne sykepleiere oppfordres også til å søke.

Senter for psykisk helse og rus: Dersom du ønsker å jobbe i psykisk helsevern, kan du jobbe som miljøarbeider på en av våre 6 døgnposter eller i psykiatrisk akuttmottak. Som miljøarbeider vil du få ansvar for å følge opp pasienter, og bidra til at de opplever hverdagsmestring og trygghet. Du vil bli en del av et stort og hyggelig miljø preget av tverrfaglighet og høy kompetanse. Vi ønsker oss sykepleierstudenter eller vernepleiestudenter på 2. og 3. året, samt deg som er ferdigutdannet.

Ferdig utdannet til sommeren?

Hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter, i noen av landets fremste fagmiljøer innen både somatikk og psykisk helsevern. Så om du har lyst til å bli en del av en dynamisk arbeidsplass midt i Oslo, med kvalitet og nestekjærlighet som kjerneverdier, vil vi oppfordre deg til å søke deg til oss.

Du er også velkommen til å sende oss en åpen jobbsøknad på jobb@lds.no.

Se våre ledige stillinger.

Sist oppdatert 05.01.2024