Henvisning, vurdering og ventetider til Poliklinikk Helse og arbeid, psykisk helsevern

Målgruppen for Poliklinikk Helse og arbeid ved Lovisenberg sykehus er personer som blir vurdert til å ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Pasienter må ha et aktuelt arbeidsforhold, og kan enten være sykemeldt eller stå i fare for å bli sykemeldt. Tilbudet ved Poliklinikk Helse og arbeid er psykologisk behandling i form av enten individuell samtalebehandling og/eller mestringsorienterte pasientkurs. Noen av pasientkursene forutsetter at man er minst 40% friskmeldt. Poliklinikk Helse og arbeid kan ikke tilby tverrfaglig utredning eller oppfølging av psykiater/lege. Ved behov for dette bør heller henvisning til ordinær allmenpoliklinikk vurderes.
 
Før første samtale vil pasienter bli bedt om fylle ut et nettbaserte skjema med spørsmål
om aktuelle plager og symptomer. Dette hjelper oss å vurdere tilstand og planlegge for videre behandling. 
 
Henvisning sendes av fastlege eller annen behandler på vanlig måte til Senter for psykisk helse og rus, Lovisenberg sykehus. Husk å angi at det gjelder "Helse og arbeid". Angi også om henvisningen gjelder kurs og/eller individuelle samtaler. Gi en beskrivelse av alle relevante helseutfordringer og bakgrunnsopplysninger. Det er viktig at også arbeidssituasjon og funksjon beskrives godt. Inntil de tre første individuelle samtalene er vurderings- og planleggingssamtaler som også kan gi informasjon som tilsier at andre tilbud enn Helse og arbeid er mer relevant og riktig.
 
Ved vurdering av henvisningen settes en frist for nå pasienten senest skal få tilbud om helsehjelp. 
 
Åpningstid: Mandag-onsdag kl. 08.00-20.30, torsdag-fredag kl. 08.00-15.30
Besøksadresse: Lovisenberggata 21G, Poliklinikk Helse og arbeid
 
Henvisningsadresse: 
Elektronisk henvisning er å foretrekke for raskest mulig respons. Se her for mer informasjon​.
 
Sykehuset tar også imot papirhenvisninger som sendes til felles postmottak.
Papirhenvisning sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus, v/Poliklinikk Helse og arbeid
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
 
NB! Oppgi aktuelt mobilnummer til den som henvises.
 
Telefonhenvendelser: Kontakt vår ekspedisjon tlf. 24 07 44 00, spør etter inntaksansvarlig i Poliklinikk Helse og arbeid. 


Sist oppdatert 21.04.2023