MultiKnee

A multidisciplinary intervention in total knee arthroplasty – a multicenter, randomized controlled trial in osteoarthritis patients.

En av fem pasienter har langvarige smerter etter å ha gjennomgått kneprotesekirurgi. Denne studien vil teste effekten av fysisk aktivitet basert på AktivA modellen kombinert med mental trening levert som e-terapi.

MultiKnee er en trearmet multisenter randomisert kontrollstudie som vil undersøke effekten av et nytt behandlingsopplegg ved kneartrose. I studien vil vi sammenlikne effekten av et trenings- og livsstilsprogram, når dette tilbys i stedet for eller i tillegg til operasjon med kneprotese. Programmet består av en kombinasjon av undervisning og trening etter AktivA- modellen, og nettbasert mental trening. Hensikten med programmet er å redusere smerter, og øke funksjon og livskvalitet hos pasienter med kneartrose. Dersom intervensjonen har effekt, kan den implementeres i kommune- og spesialisthelsetjenesten. For å bli invitert til å bli med i studien må pasientene ha vært til konsultasjon hos ortoped og blitt satt opp til operasjon med kneprotese.

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo er ansvarlig for studien. Pasienter rekrutteres fra Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kysthospitalet i Hagevik, Bergen og Martina Hansens Hospital i Bærum.

De pasientene som samtykker til å bli med i studien blir tilfeldig fordelt (randomisert) på tre ulike grupper. 282 pasienter skal inkluderes i studien, 94 i hver gruppe. Studien vil gi kunnskap om hvorvidt intervensjonen, i kombinasjon med operasjon eller å utsette operasjon, kan forbedre resultater for pasienter satt opp til behandling med kneproteseoperasjon.

Studien har 4 delstudier

Delstudie 1, MutiKnee PAIN (smerte) ved Maren Falch Lindberg 
Prosjektet skal undersøke effektiviteten av fysioterapi og mental trening, istedenfor eller som tillegg til operasjon med kneprotese, på smerter og knefunksjon etter 1 år.

Delstudie 2, MultiKnee QOL (livskvalitet) ved Turid Rognsvåg
Prosjektet skal undersøke hvilke effekter fysioterapi og mental trening har på ben-styrke og bevegelighet og helserelatert livskvalitet.

Delstudie 3, MultiKnee ECO (økonomi) ved Daniil Evgenjevich Rudsengen
Prosjektet skal undersøke og sammenligne kostnader relatert til behandlingen i de tre ulike gruppene, samt bruk av helseressurser og medisiner ved 2 års oppfølging.

Delstudie 4, MultiKnee ADL (aktiviteter i dagliglivet) ved Ingvild Buset Bergvad
Prosjektet skal blant annet sammenligne de tre ulike intervensjonenes effekt på evnen til å drive sport og rekreasjon, gangfunksjon og fysisk ytelse etter 2 år. Videre vil den undersøke barrierer mot og effekter av økt fysisk aktivitet, samt om det er sammenheng mellom noen psykologiske faktorer og funksjonsnivå.

Aktiviteter

Se våre pasientinformasjonsfilmer:
Bakgrunn for MultiKnee studien 
Hva kan jeg forvente dersom jeg blir med i MultiKnee studien?
Følg MultiKnee studien på Facebook
Følg med på prosjektets publikasjoner og medlemmer på Cristin.no 
Les mer om studien på Forskningsrådet.no
Studien er registrert i Clinical trials 

Finansiering

Norges Forskningsråd # 287816
Helse Sør-Øst RHF # 2018060
Helse-Vest HRF # 912210
NORSMAN
Lovisenberg Diakonale sykehus.

Prosjektleder

Anners Lerdal, professor II UiO, forskningssjef Lovisenberg
Arild Aamodt, MD, PhD, ortoped, kirurgisk klinikk 

Prosjektdeltagere

Maren Falch Lindberg, klinisk sykepleiespesialist, PhD og postdoktor, kirurgisk klinikk
Turid Rognsvåg, stipendiat og sjefsfysioterapeut,  Kysthospitalet i Bergen
Ingvild Buset Bergvad, master i fysioterapi UiO, stipendiat, kirurgisk klinikk
Daniil Evgjenevic Rudsengen.

Kontaktpersoner

Studiekoordinator, Eirin S. Ludvigsen: eilu@lds.no
Postdoktor, Maren Falch Lindberg: mfli@lds.no
Prosjektleder, Anners Lerdal: anle@lds.no

Kontaktpersoner

Anners Lerdal 

Prosjektleder Anners Lerdal. Telefon 95033144
Postdoktor Maren Falch Lindberg. Telefon 94815762
Studiekoordinator Eirin Sigurdssøn Ludvigsen. Telefon 90961184Sjekk den inn

Sist oppdatert 24.06.2021