Digitale helsetjenester

Den nasjonale helseportalen helsenorge.no tilbyr digitale tjenester som forenkler din kontakt med sykehuset. Her finner du mer informasjon om disse, samt andre digitale løsninger som Lovisenberg Diakonale Sykehus bruker i vår behandling og kontakt med pasientene.

Nå kan du se hvor langt henvisningen din er kommet på helsenorge.no. Med denne tjenesten kan du se når henvisningen er mottatt, vurdert og om du har fått time.

Logg deg inn på helsenorge for å se status på din henvisning.

Alle pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus kan motta innkallingsbrev fra sykehuset digitalt på helsenorge.no eller i de digitale postassene Digipost eller e-Boks. Digitale brev blir tilgjengelig så fort de er sendt fra sykehuset, og du slipper å vente på postgangen.

Pasientjournalen din inneholder dokumenter fra din behandling på sykehus. Nå har du digital tilgang til utvalgte dokumenter fra din pasientjournal på helsenorge.no.

Logg deg på pasientjournalen din på helsenorge.no.

Digital hjemmeoppfølging innebærer at deler av behandlingstilbudet foregår digitalt. Da kan kontrolltimene dine gjennomføres når du har behov, slik at du får hjelp når du trenger det, og slipper å komme til oss for rutinekontroll når du ikke har behov. I tillegg vil det gi oss en systematisk oversikt over utviklingen din over tid. Noen av metodene vi benytter er digitale skjemaer du kan fylle ut hjemmefra og dataoverføring fra medisinteknisk utstyr til din behandler. Digital hjemmeoppfølging tilbys til noen pasientgrupper, og vi jobber med å utvide tilbudet.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om pasientjournalen din, skal du kontakte sykehuset som har skrevet den. Du kan også be om å se pasientjournalen din, selv om du ikke vil gjøre det digitalt.

For mer informasjon om Helsenorge – hva er pasientjournal, kan du se denne videoen:

Helsenorge - hva er pasientjournal?

Sist oppdatert 29.04.2024