Kartlegging av pasienters helsetilstand og erfaringer - Checkware

Senter for psykisk helse og rus har tatt i bruk webtjenesten CheckWare til kartlegging av pasienters helsetilstand og erfaringer.

Vi benytter elektronisk ID (MinID, BankID, Buypass, Commfides) for sikker pålogging.

Logg på her:

Checkware logginn knott

Hvorfor?

Det er helt trygt. Web-tjenesten ivaretar ditt behov for konfidensialitet.
Det øker kvaliteten. Vi kan følge utviklingen av din tilstand.
Det sparer tid. Raskere utredning og diagnostikk. Mer tid til behandling.

Hva?

Generelle spørsmål. Noen spørsmål er generelle og stilles alle pasienter.
Spesielle spørsmål. Noen ganger har din behandler valgt spørsmål spesielt for din helsetilstand.

Når?

En eller flere ganger. I forbindelse med oppstart av behandling, en eller flere ganger under behandling og noen ganger som en kontroll etter behandling.

Sist oppdatert 16.02.2024