Behandling

Tonsillektomi (fjerning av mandler) og tonsillotomi (delvis fjerning av mandel)

Ved hyppige halsbetennelser med feber og redusert allmenntilstand kan det være riktig å fjerne mandlene i sin helhet, dette heter tonsillektomi. Ved store mandler som hemmer matinntak og medfører kronisk snorking, søvnapné og søvnforstyrrelse kan delvis fjerning av mandlene eventuelt i kombinasjon med fjerning av falske mandler være en god løsning. Dette heter tonsillotomi/adenotonsillotomi.

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)           

Husk           

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten:  Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.            

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Vi anbefaler foresatte og barn å se informasjonsfilmen; Da Håkon og Siri var på sykehus.

Les innkallingsbrevet nøye.

Les informasjonsskrivet fra Norsk Kvalitetsregister, Øre-Nese-Hals, Tonsilleregister 

Faste

Barnet skal ikke spise mat eller drikke melk siste 6 timer før fremmøte på sykehuset.
Dette er svært viktig for å unngå komplikasjoner ved narkosen.
Barn som ammer eller får morsmelk/-erstatning:
Morsmelkerstatning kan drikkes inntil 4 timer før fremmøte på sykehuset. Morsmelk kan drikkes inntil 3 timer før fremmøte på sykehuset.

Barnet bør drikke sukkerholdig saft eller vann frem til 1 time før fremmøte på sykehuset. Dette kan redusere kvalme etter operasjonen og er viktig for å ikke være helt tom for energi ved oppmøte. Grunnen til at barnet kun kan drikke vann/saft er at denne væsken fordøyes fortere.

Sykdom

Dersom barnet blir forkjølet, får annen sykdom eller har feber/nedsatt allmenntilstand når det nærmer seg operasjonsdatoen, må du ta kontakt med Kirurgisk innleggelse, øre-nese-hals eventuelt Kirurgisk poliklinikk på telefon. I slike tilfeller vil vi vurdere om operasjonen bør utsettes. Har barnet vært behandlet ved sykehus i utlandet i løpet av siste 12 måneder, må det gis beskjed til sykehuset.

Medisiner

Barn som bruker astmamedisiner/inhalasjoner,  ta disse både kvelden før og om morgenen operasjonsdagen. Dosering som vanlig eller etter avtale med kirurg.
Betennelsesdempende smertestillende medisiner som f.eks. Neurofen, Ibux eller Voltarol skal ikke tas siste 72 timer før fremmøte på sykehuset.
Andre faste medisiner tas som vanlig. Er noe uklart ta kontakt med sykehuset.

Neglelakk og påkledning

Barnet skal ikke ha på neglelakk. Ta på rene og komfortable klær.

Hva skjer operasjonsdagen

Barn under 16 år må ha følge av en voksen, eller skriftlig samtykke fra foresatte. 
NB! Barnet kan kun ha med en voksen på avdelingen da det er begrenset med plass.

Vær forberedt på ventetid før barnet ditt blir operert, beregn god tid og sett av hele dagen. Vi anbefaler at den som følger barnet spiser frokost før oppmøtet.

Ta med

 • astmamedisiner
 • eventuelt andre medisiner
 • klesskift og eventuelt bleieskift til barnet
 • bamse/koseklut/smokk eller lignende

Under

Operasjonen tar ca. 1 time og foretas i narkose. Den som følger til avdelingen får være med inn på operasjonsstuen til barnet har sovnet, og blir hentet når barnet våkner på postoperativ/oppvåkningsavdelingen.

Hvis du vil lese boka "Da Håkon og Siri var på sykehus" sammen med ditt barn, trykk her.

Etter

Barn under 3 år legges inn på sykehuset til observasjon det første døgnet. Barn over 3 år kan vanligvis reise hjem ca. 3 timer etter operasjonen. Ved hjemreise med bil må barnet ha tilsyn av en voksen i tillegg til bilfører.

Når du har kommet hjem

Smerter

Smerter i svelget er vanlig etter operasjonen og kan tilta i styrke den første uken. Smerteutstråling mot ørene er vanlig og kan gi inntrykk av øreverk. De fleste har noe smerte og ubehag til tross for smertestillende behandling. Resept på smertestillende fås ved hjemreise. Vond lukt fra munnen er vanlig i ca. to uker etter operasjonen.

Mat

Det første døgnet anbefales kald eller lunken, og myk eller most mat som er enkel å svelge, som for eksempel iskrem, yoghurt, smoothie, sjokolademelk, gele eller loff. Deretter kan barnet spise det som frister, men unngå varm mat og mat med skarpe kanter i 14 dager, som for eksempel knekkebrød eller brødskorper. Sterk mat og kullsyre kan være ubehagelig.

Det er viktig at barnet får i seg rikelig med drikke.

Aktivitet

Barnet skal være hjemme fra barnehage/skole med tilsyn av en voksen i to uker. Barnet skal ta det med ro, unngå fysisk anstrengelse, flyturer og lange varme bad.  Foresatte til barn under 18 år kan søke om pleiepenger.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner som kan oppstå er infeksjoner og etterblødninger:

Infeksjon

Sykdomsfølelse, økt smerte og/eller vedvarende temperatur over 38°-38,5° etter operasjonen kan skyldes infeksjon og lege skal kontaktes. Sykdomsfølelse med noe feber og kvalme er vanlig de første dagene etter operasjonen.

I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl.07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt legevakt eller nærmeste øre-nese-halsavdeling.

Blødning

Etterblødninger fra sårene i halsen kan forekomme helt til sårflatene har grodd og dette tar 10-14 dager. Noen opplever blodstriper i spyttet. Dette oppfattes ikke som behandlingstrengende blødning.

Alvorlige etterblødninger kjennetegnes av vedvarende frisk blødning fra munn eller nese. Inntreffer tegn på etterblødning kontaktes AMK, tlf. 113.

Er det tvil om alvorlighetsgrad eller ved andre spørsmål kan kirurgisk avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus kontaktes på telefon 23 22 58 00/01 (døgnåpen telefon som besvares av sykepleier).

Kontakt

Lovisenberggata 17 Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.