Undersøkelse

Nesemåling

Nesemålingene er en del av utredningen og et kvalitetsregister for pasienter som skal opereres i nesen ved øre-nese-halsavdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Målingen gjøres før første legekonsultasjon.
Det er to ulike nesemålinger som gjennomføres:
  • Rhinomanometri: Gir opplysninger om forholdet mellom luftvolum ved innpust/utpust og trykkforskjell mellom fremre og bakre nese.
  • Akustisk rhinometri: Gir opplysninger om volum og passasjeforhold i nesehulen.

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Samme dag som du er innkalt til nesemåling er det viktig at du:
  • ikke bruker nesespray
  • unngår fysisk anstrengelse rett før timeavtalen

Ta med 

Ferdig utfylt skjema for personopplysninger og egenmeldingsskjema.
Dette sendes ut sammen med innkallingsbrevet.

Gravid

Er du gravid må du ringe oss og gi beskjed. Da skal du ikke inn til nesemåling, men møte direkte til legetimen.

Under

Målingene gjennomføres på poliklinikken.
Du skal også fylle ut en del skjemaer og svare på noen spørsmål.g_14d5ba79_ce9d_4dd3_ab68_7de716afa0d0

Etter

Du kan bli innkalt til kontrollmålinger i etterkant av en eventuell operasjon.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Kirurgisk klinikk

Kontakt Kirurgisk klinikk

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.