Diagnose

Lungetrening

Lungetrening er et tilbud til pasienter med KOLS eller annen lungesykdom, da trening er viktig for å opprettholde et godt funksjonsnivå.

Henvisning og vurdering

Henvisning
For å delta på lungetrening ved sykehuset må du ha en henvisning fra fastlege eller en henvisning fra medisinsk poliklinikk.

Utredning

Fysioterapeuten tar kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for oppstart. Før oppstart av trening vil du bli kalt inn til en poliklinisk time hos fysioterapeut. Der vil vi ha en samtale hvor du vil bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer, samt gjennomføre en gangtest.

Behandling

Vi tilbyr trening en gang i uken, og man får delta i et semester, 20 ganger. Det betales en egenandel som en engangsbetaling. Treningen er delt inn i to grupper på bakgrunn av funksjonsnivå. Den består av styrke-, kondisjon-, bevegelighet- og balansetrening. Du bør ha på deg løse og ledige klær, og ta med drikkeflaske.

Treningsvideo:

Lungetrening stående gruppe

Lungetrening sittende gruppe

Oppfølging

Etter treningsperioden gjennomføres de samme testene som ved oppstart. Målet med lungetreningsgruppen er at du skal øke ditt funksjonsnivå, slik at du lettere kan mestre dagligdagse aktiviteter. Vi ønsker at deltakerne skal fortsette med trening etter de har deltatt i lungetreningsgruppen, enten på egenhånd eller i et gruppetilbud i bydelen, og forsøker å tilrettelegge for dette.

Kontakt

Lovisenberggata 17 Medisinsk klinikk

Kontakt Medisinsk klinikk

Oppmøtested

Hovedresepsjonen ligger i 1. etasje. Hvis du ikke har fått beskjed om noe annet, henvend deg der.

Besøkstider

  • I dag 16:00 - 19:00
  • Mandag 16:00 - 19:00
  • Tirsdag 16:00 - 19:00
  • Onsdag 16:00 - 19:00
  • Torsdag 16:00 - 19:00
  • Fredag 16:00 - 19:00
  • Lørdag 16:00 - 19:00
  • Søndag 16:00 - 19:00

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.