Behandling

Brokk - lyskebrokk, bukveggsbrokk, navlebrokk, arrbrokk

Brokk oppstår fordi det foreligger en svakhet i bukveggen i brokkområdet. Lyskekanalen og navleområdet er utsatt fordi dette er områder som har vært åpne i fosterstadiet. Brokket kan også forekomme etter en operasjon. Tunge løft, vannlatingsproblemer og treg mage kan fremskynde brokkutvikling. Hensikten med operasjonen er å lukke denne svakheten i bukveggen.

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter.

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Hjelpemidler

Ta med brokkbelte dersom du har fått beskjed om dette.

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Sett derfor av dagen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Operasjonsområdet blir barbert dersom det er behov for det. Barbering bør utføres så tett inntil operasjonen som mulig, vi fraråder derfor egen barbering hjemme. 

Du vil få snakke med kirurgen som skal operere deg og anestesilegen som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.

Under

Operasjonen kan utføres laparoskopisk (kikkhullskirurgi via små snitt i huden), eller via åpent snitt. Metoden bestemmes av kirurg ut fra din type brokk og andre viktige vurderinger, du blir informert om dette i forkant. Som oftest legges det inn et nett for å forsterke det svekkede området. I noen tilfeller, med veldig store brokk, kan det være behov for å legge inn dren. Drenet fjernes som regel dagen etter operasjonen.

Operasjonen utføres vanligvis i narkose med lokalbedøvelse rundt operasjonsområdet i tillegg.

Etter

Du blir på overvåkingsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. Operasjonsbeskrivelsen finner du på www.helsenorge.no.

Du vil få tilsendt et spørreskjema etter 3 og 12 måneder. Det er viktig for oss at du svarer på det, slik at vi kan kontrollere og forbedre vår operasjonsvirksomhet.

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen bør du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Ofte vil du trenge å kombinere ulike smertestillende preparater de første dagene. Nedtrapping av smertestillende gjøres etter hvert som smertene avtar. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen. 

Smertene avtar eller forsvinner etter 2-3 uker.  Noen pasienter (10-15 %) kan oppleve smerter over lengre tid, særlig etter lyskebrokkoperasjon. Dersom du fortsatt har smerter etter 3 måneder, er det viktig at du tar kontakt direkte med kirurgisk poliklinikk, eller kirurgen som opererte deg.

Aktivitet

Det er viktig at du forsøker å ha normal aktivitet så langt smertene tillater det. Øk gjerne på med aktivitet etter hvert. Unngå tunge løft (over 5 kg) og raske bevegelser. Kirurgen vil informere deg om når du kan begynne med trening og tyngre løft.

Mat/drikke

Du kan spise normalt etter operasjonen. 

Det er viktig å drikke rikelig og bruk gjerne avføringsmiddel for å forebygge treg mage (Duphalac eller Laktulose, kjøpes reseptfritt på apoteket).

Hud

Det kan oppstå blåmerker og bloduttredelser rundt brokkområdet. Etter lyskebrokkoperasjon er det ikke uvanlig med blåmerker og bloduttredelser rundt penis eller i skrotum.

Dusj

Du kan dusje etter 2 dager dersom såret er tørt. Pass på at bandasjen sitter godt på før du dusjer og skift til ny bandasje etter dusjing. Dersom du har en pustende dusjbandasje beskytter den såret slik at det ikke blir vått. Denne bandasjen kan du derfor beholde på etter dusjing.

Sting

Såret er i de fleste tilfeller sydd med tråd som løser seg opp av seg selv. Har du sting som skal fjernes får du spesiell beskjed om det. Dersom operasjonssåret er stripset med sårtape skal de sitte på til de løsner av seg selv, eller du kan fjerne de etter 1 uke.

Bandasje

Dersom bandasjen er tørr kan den sitte på 2 - 3 dager før du skifter til ny. Blir bandasjen våt, gjennomtrukket med blod eller løsner må den skiftes. Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen hvis den bare har skygge av blod. Er såret tørt etter ca. 1 uke er det ikke nødvendig med bandasje lenger.

Bandasjeskift

  • Vask hendene grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.

Bilkjøring

Når du kan begynne å kjøre bil er avhengig av smerte og funksjon. Du kan heller ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner og har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjon og din individuelle situasjon, men den er ofte på 1-3 uker. Ved eventuell forlengelse av sykemelding kontaktes kirurgen som har operert deg.

Oppfølging

Det innkalles ikke til rutinemessig etterkontroll. Har du behov for tilsyn ta direkte kontakt med kirurgen som opererte deg.

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning.
Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38° –  38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De aller fleste er sjeldne og kan behandles. De vanligste komplikasjonene er blødning eller hevelse rundt operasjonsområdet.
Infeksjon kan også forekomme (feber, rødt, hovent, irritert sår, siving av puss fra såret) og vedvarende smerte (se punkt om smerte).

Andre komplikasjoner: Økende smerter, oppkast eller kvalme.

Ta direkte kontakt med  kirurgen eller sykehuset hvis du har tegn til komplikasjoner.


 

Kontakt

Lovisenberggata 17 Generell kirurgi

Kontakt Generell kirurgi

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.