Prosjektside: Reduksjon av tvang

Reduksjon av tvang

Psykiatrisk akuttmottak (tidligere: Inntaksposten) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo yter helsehjelp til pasienter fra bydel Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo. Avdelingen begynte i 2013 et prosjekt med hensikt å bidra til modernisering av norsk akuttpsykiatri ved bla. å redusere generell bruk av tvangsmidler. Antall årlige innleggelser var ca 900. Prosjektet er forankret i leder- og personalgruppen, og har utviklet rutiner til bruk i avdelingen på bakgrunn av klinisk erfaring og forskningslitteratur.

Utviklingen omfatter miljøterapeutiske intervensjoner, egenutviklede intervjuskjema, veiledning på aggresjonsforebygging, deeskalerende teknikker, prosedyrer for konflikthåndtering m.m. Prosjektet har så langt hatt hovedfokus på alternative løsninger til mekaniske tvangsmidler for håndtering av aggressiv og selvskadende atferd. I prosjektperioden er denne type tvangsbruk redusert med 85%.

Artikler

Jobber for mindre tvang - Sykepleien.
Redusert bruk av tvang - Sykepleien.
Suksess med å løsne beltene - Norsk psykologforening
Reduserte beltebruk kraftig etter omlegging - NRK
Når lovgivning gir praksisendring - Psykologitidsskriftet

Presentasjoner og skjema

Forskergruppemøte 21.-22. mai, www.tvangsforskning.no
Redusert og kvalitetssikret bruk av tvangsmidler
Introduksjonsforelesning om aggresjon, presentasjon for Haugesund akuttpsykiatriske avdeling
Intervju om vold
Protokoll for §4.8
Veileder til aggresjonsforebyggende samtale
Redusert bruk av mekaniske tvangsmidler – er det mulig? Ullevål, 30. mai 2016

Lovverk

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (Helse- og omsorgsdepartementet)
Forskrift om bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet (Helse- og omsorgsdepartementet) 

Om oss

Martin Veland arbeider som klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern (tidligere: Psykiatrisk klinikk), Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Anders Jacob arbeidet tidligere ved allmenpsykiatrisk poliklinikk, Lovisenberg DPS.

Sist oppdatert 03.01.2022