Post 2A

2A er en ressurspost, der postens målgruppe er mennesker med alvorlig sinnslidelse og vedvarende forhøyet voldsrisiko. Vi utreder og gir individuell behandling til våre pasienter, som ofte har flere og komplekse behov.

Avdelingen har fokus på tverrfaglig samarbeid for å gi god behandling av psykisk og fysisk helse, samt dekke sosioøkonomiske behov. Et flertall av våre pasienter er innlagt under lov om tvungent psykisk helsevern eller dom til tvungent psykisk helsevern.

Posten har åtte ordinære sengeplasser, i tillegg til én seng som er forbeholdt pasienter med avtale om brukerstyrt seng, som betyr at de kan legge seg inn på et frivillig opphold når de selv ønsker det. 

Som nyansatt hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø, med en faglig engasjert og nysgjerrig personalgruppe. På avdelingen har vi fokus på kliniske observasjoner, miljøterapi, samtaleterapi og ulike tiltak for ivaretagelse av samfunnsvernet. Avdelingen har et tverrfaglig tilbud hvor pasientene har mulighet til å delta på fysioterapi, musikkterapi og ergoterapi. I pasientforløp samarbeider vi tett med lokale DPS og bydel. Ta gjerne kontakt for ytterlige informasjon om avdelingen og den spennende jobben vi gjør!

Seksjonsleder: Christian Grønsveen (Tlf: 408 80 482)


Kontakt

Slik finner du fram

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.