Flerfaglig enhet

Flerfaglig enhet består av fysioterapeuter, ergoterapeuter og musikkterapeuter.

Fysioterapitjenesten i Klinikk for psykisk helsevern

Fysioterapeuten jobber med å bedre og styrke fysisk og psykisk helse gjennom en kroppslig tilnærming. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelse, massasje, berøring og sansestimulering.

Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt.

Fysioterapeuten legger vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser. Tilbudet gis både individuelt og i gruppe, samt poliklinisk.

Ergoterapitjenesten ved Klinikk for psykisk helsevern

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse.  Psykiske helseutfordringer og rusproblematikk kan skape store utfordringer med utførelse av dagliglivets aktiviteter, som det å ta bussen eller å planlegge et måltid. Ergoterapeuter kartlegger hindringer og ressurser som påvirker utførelse av daglige aktiviteter og tilbyr trening og tilrettelegging for økt mestring.» Tilbudet gis både individuelt og i gruppe, samt poliklinisk.

Musikkterapi ved Klinikk for psykisk helsevern

Musikkterapi er et behandlingstilbud som benytter musikalsk kommunikasjon og samhandling for å bidra til bedring og å fremme livskvalitet. Metodene i arbeidet kan være samspill, improvisasjon, arbeid med pust og stemme, musikklytting, sangskriving og samtale. Musikkterapi gir muligheter for sosial deltagelse, uttrykk og regulering av følelser, arbeid med egen identitet og selvfølelse, samt mestring og positive opplevelser. Musikkterapi er en 5-årig offentlig godkjent utdannelse på masternivå. Tilbudet gis både individuelt og i gruppe, samt poliklinisk.


 

Slik finner du fram

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.