Storby- og flyktningeteam (SOFT)

Storby- og flyktningteam (SOFT) er et team organisert i Lovisenberg DPS, Seksjon ambulant virksomhet. Teamet er et tilbud med særlig vekt på å møte storbyproblematikk i endring.

SOFT er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialist, psykolog, vernepleier, sykepleier, sosionom og tilgang på legeressurs. Pasienter i teamet søkes inn på vanlig måte. Teamet utøver særlig kulturkompetanse opp mot enkelte grupper med tanke på å forstå gruppen og enkeltindividets atferd og tenkning.

SOFT arbeider utstrakt ambulant med noe poliklinisk oppfølging. Behandlingen består i utredning, vurdering, diagnostisering og integrert behandling med fokus på grunnleggende behov, kulturforståelse, traumehistorie og nettverk. Tilbudet er rettet mot pasienter som antagelig har rett til prioritert helsehjelp. Teamet kan ta inn pasienter med uavklarte tilstander der andre enheter ikke kommer i posisjon.

Behandlingstilbudet retter seg også mot voksne flyktninger med traumebakgrunn som følge av organisert vold og/eller sannsynlig alvorlig psykisk lidelse med eller uten rusproblemer. Teamet er et tilbud til sårbare pasienter som ikke nyttiggjør seg det ordinære behandlingsapparatet på grunn av psykisk lidelse med særskilt nedsatt funksjonsnivå, som alvorlig traumatiserte, andre årsaker, invalidiserende angst, tvangslidelser mv.

Det er et uttalt mål for SOFT at pasientene skal forsøkes hjulpet inn i det ordinære hjelpeapparat både innen spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Tjenestetilbudet er bydekkende med hensyn til henvendelser om råd og veiledning.

Slik finner du fram

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.