Akutteam

Akutteamet tar i mot henvendelser alle hverdager fra kl. 8:00 - 15:30. Det er lav terskel for å ta kontakt.

Akutteamet er en ambulant og stasjonær psykiatrisk vakttjeneste for bydel St. Hanshaugen, Bydel Gamle Oslo og bydel Grünerløkka.

Teamet er tverrfaglig sammensatt av blant annet psykiater, lege, psykolog og spesialsykepleiere. Teamet foretar vurderinger og undersøkelser av psykisk helsetilstand ved behov for øyeblikkelig hjelp i forbindelse med akutte situasjoner og kriser.

Akutteamets tilbud:

  • Vurdering av psykisk helsetilstand
  • Støtte og veiledning
  • Oppfølging ved kriser
  • Møter deg der du er
  • Kan fungere som bindeledd mellom sykehus, DPS og bydel
  • Mobiliserer og involverer nettverk
  • Veileder og gir råd til familie, pårørende og samarbeidspartnere
  • Vurdere behov for opphold ved Lovisenberg DPS Seksjon døgn eller sykehusinnleggelse
  • Teamet tilbyr inntil 4 oppfølgende konsultasjoner etter førstegangsvurdering.

Dersom det er ønskelig kan akutteamet besøke deg hjemme eller et annet sted.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Møt opp i  underetasjen i Lovisenberggata 21 F, ring eller skriv.

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.