Avdeling ambulant virksomhet

Avdeling for ambulant virksomhet har seks ulike team som yter ambulante tjenester til personer med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser.

Dette dreier seg om tjenester for de som er i behov av oppfølging og rehabilitering i nært samarbeid med 1.linjetjenesten: Pasienter som trenger behandling for samtidig psykisk lidelse og rusproblematikk,  pasienter med forhøyet voldsrisiko eller sårbare pasienter som ikke nyttiggjør seg det ordinære behandlingsapparatet.  Ambulant virksomhet innebærer at behandling kan finne sted i pasientens nærmiljø. Behandlingen skjer i nært samarbeid med pasient og pårørende og er innrettet for å møte pasientens behov. Derfor kommer vi dit pasienten er og planlegger veien videre sammen.

Det gis tilbud om øyeblikkelig hjelp og rask vurdering av tilstand i akutteam. Tilbudet der er primært for personer uten pågående tilknytning i senteret.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Storby- og flyktningteam: Lovisenberggata 21G
APAS (Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet): Lovisenberggata 21F
Akutteam: Lovisenberggata 21F
FACT Bydel St.Hanshaugen: Pilestredet 56
FACT Bydel Gamle Oslo: Hedmarksgata 23
FACT Grünerløkka: Marstrandsgata 6, inngang C

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.