Akutt-ambulant seksjon

Hjemmesykehuset - Akutt-ambulant seksjon - består av ti kliniske medarbeidere (psykologer, leger, pedagog og miljøterapeuter) og én sekretær, som bistår behandlere ved Nic Waals Institutt og BUP Vest når det er behov for mer intensiv og arenafleksibel behandling i akutte perioder. Målgruppen er pasienter ved BUP Vest og Nic Waals Institutt i alderen 0-18 og deres familier, som bor i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Frogner og Ullern .

Tilbud

Akutt-ambulant seksjon går inn med minst to medarbeidere når det er behov for intensiv oppfølging. Behandlingen kan skje hjemme, på klinikken, på skoler, i barnehager, i barneverninstitusjoner og andre steder. Hjemmesykehuset bistår med vurderinger, stabilisering, utredning og psykologisk og medikamentell behandling, samt miljøterapi. Tilbudet har en tidsavgrenset behandling i inntil åtte uker, og målsettingen er at det ikke skal være ventetid på dette tilbudet, slik at man får hjelp samme dag eller første virkedag etter at det er tatt kontakt.

Inntak

Poliklinisk behandler kontakter sentralbordet ved Nic Waals Institutt (22 02 88 00), som formidler kontakt til Akutt-ambulant seksjon ved seksjonsleder, mandag-fredag kl. 08-15.30.

Indikasjon

Tilstedeværelse av akuttelementer OG behov for ambulant og intensiv oppfølging.

Akutt: Psykose, selvmordsrisiko, alvorlig utagering, selvskading eller spiseforstyrrelse, samt barn i alderen 0-6 år i risikosonen.

Ambulant: For pasienter der poliklinisk oppfølging er ikke tilstrekkelig.

Rammer

Hjemmesykehus betyr at barnet/ungdommen er innlagt i sykehusavdeling, men bor hjemme i behandlingsperioden. Seksjonen samarbeider tett med Oslo universitetssykehus ved behov for innleggelse i døgnavdeling for ungdommer
Seksjonen samarbeider videre tett med tjenester i bydeler og kommunale tjenester, som barneverntjenesten, PPT, skoler, barnehager og avlastningstjenester.
Seksjonen overtar ikke hele behandlingsansvaret, men samarbeider med poliklinisk behandlere ved BUP Vest og Nic Waals Institutt.
Teamet er på jobb mandag-fredag kl. 8-15.30, med mulighet for noe oppfølging på kveldstid ved behov. 

Slik finner du fram

Spångbergveien 25

Spångbergveien 25

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.