Unger-Vetlesens Institutt

Instituttet skal drive indremedisinsk forskning med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i forhold til befolkningen sykehuset betjener. Unger-Vetlesens Institutt er organisert som del av Klinikk for medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ansatte

Jørgen Valeur, professor
Ana Urzua Riquelme, ass. avdelingsleder
Anita Tollisen, forskningssykepleier
Ane-Kristine Finbråten, seniorforsker (i permisjon)
Gunn Helen Malmstrøm, laboratorieansvarlig bioingeniør
Lisa Landrø Sletten, bioingeniør

Personer tilknyttet UVI

Dr. med. Viggo Skar, pensjonist
Hanna Fjeldheim Dale, postdoktor
Vibeke Strande, stipendiat
Ida Frivold Glad, stipendiat 
Insaf Zerouga, stipendiat
Mattis Bekkelund, stipendiat
Maria Seferowicz, stipendiat

SELIHEP- Senter for eliminasjon av hepatitt C

Olav Dalgard, Professor og spesialist i infeksjonssykdommer, Akershus Universitetssykehus
Håvard Midgard, postdoc og spesialist i fordøyelsessykdommer, Oslo Universitetssykehus
Ane-Kristine Finbråten, postdoc, lege i spesialisering medisinsk avdeling, LDS og Unger-Vetlesens Institutt
Knut Boe Kielland, seniorforsker, NK-ROP sykehus Innlandet
Joakim Hauge, stipendiat, NK-ROP sykehus Innlandet
Gunnar Simonsen Thingnes, Masterstudent, sykepleie på hjul
Kristian Nødtvedt Malme, stipendiat, infeksjonsmedisinsk Akershus Universitetssykehus

Se mer informasjon om SELIHEP på dere nettside.

13C Urea pusteprøver

Urea Infai 75

Diabact 50 mg

Prøve med utfylt rekvisisjon sendes pr. post til:
 Lovisenberg Diakonale Sykehus
 Unger-Vetlesen Institutt
 Postboks 4970 Nydalen
 0440 Oslo

Kitet fås gjennom sykehusapotekene.

En studie utført ved Unger Vetlesens Institutt har vist at pasienter med høyt alkoholforbruk har en annerledes tarmflora enn pasienter med lavt alkoholforbruk. Undersøkelser av avføringen viste en høyere andel bakterier som kan øke betennelsesaktivitet, mens det var lavere andel av enkelte betennelsesdempende bakterier. Undersøkelser viste ellers en lavere andel av den betennelsesdempende fettsyren butyrat (smørsyre). Disse funnene tyder på at tarmen er involvert i oversykelighet hos pasienter med høyt alkoholforbruk. 
Artikkelen som beskriver funnene; «Characterization of gut microbiota composition and functions in patients with chronic alcohol overconsumption», ble tidligere i år publisert i tidsskriftet Gut Microbes. 
Ved en feiltakelse har pasientene som ble inkludert i studien, ikke blitt informert om at undersøkelsene av avføringen ble utført ved et utenlandsk laboratorium. Dette skyldes at vi på tidspunktet for inkludering antok at dette skulle gjøres ved et norsk laboratorium. Det understrekes imidlertid at alle prøvene har vært håndtert anonymt, og at ingen identifiserbare opplysninger har blitt delt med laboratoriet. Det understrekes videre at det ikke er utført andre undersøkelser enn det som ble beskrevet i samtykkeskjemaet som ble undertegnet i forbindelse med inkludering i studien. Vi opplever derfor at de inkluderte pasientenes personvern, til tross for mangelfull informasjon i forkant, er ivaretatt på en trygg måte. I samråd med Regional Etisk Komité ønsker vi å informere om feilen som er gjort. Hvis noen av pasientene som ble inkludert i studien har spørsmål omkring dette, eller ønsker å reservere seg mot fremtidig publisering av disse bakterie-funnene kan man kontakte Unger Vetlesens Institutt på telefon 23 22 51 40. 

Unger-Vetlesen

Dr. med. Carl Johan Unger-Vetlesen ble født i Molde den 17. april 1851 og avsluttet sin medisinske eksamen i Christiania i 1876. Videre forsvarte han sin doktoravhandling i 1887. Han var overlege på Diakonissehusets sykehus i perioden 1888 til 1914, og var sentral i oppføringen av sykehusbygningen. Han sørget også for at landets første røntgenapparat kom til Lovisenberg. Han ble senere også privatlege til kong Oscar II. I løpet av 1891 til 1901 var han sensor ved det medisinske fakultetet i Christiania. Han døde i Christiania den 23. august 1914.

Du kan lese hans doktorgradsavhandling, "Om Dilatatio Ventriculi, dens historiske Udvikling og kliniske Betydning" her.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

1. etasje.

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.