Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og geriatri

Post 8 behandler pasienter med hjertesykdommer, slagrammede pasienter og geriatriske pasienter. Diagnoser vi forholder oss mye til er hjerteinfarkt, hjertesvikt, atrieflimmer, ustabil angina pectoris, hjerteopererte pasienter, akutt hjerneslag, TIA, synkope, akutt funksjonssvikt, forvirring og infeksjon.

Posten har 26 sengeplasser, 12 hjertesenger og 14 slag og geriatri. Vi har 6 enkeltrom og 12 dobbeltrom. Pasienter og deres behov er ofte sammensatt og komplisert. Vi jobber tverrfaglig rundt pasientene. Sykehuset har dedikerte kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, logopeder, sosionomer, ergoterapeuter, prester, sykehustannklinikk og lindrende team.
Som lokalsykehus for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum, tar vi imot en variert pasientgruppe.  Vi har et tett samarbeid med bydelene for de pasientene som er i behov av tjenester her. 

Vi ønsker å gi pasientene et trygt og godt opphold i møte med dyktige fagfolk. Staben vår består av sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og pleieassistenter. Vi har også helsesekretær, ass. avdelingssykepleier og fagsykepleiere. Vi har fokus på fagutvikling og forbedringsarbeid slik at man kan stå trygt i medisinske situasjoner.  Det er viktig for oss å skape et godt arbeidsmiljø og skape en sosial atmosfære i hverdagen. 

For nyansatte/studenter

Som student eller nyansatt får du et godt trent klinisk blikk, og stor breddekunnskap innen indremedisin, samt et bredt perspektiv på multikulturialisme, rus og sosioøkonomi. Til daglig vil hovedoppgaven være å følge opp pasientene du har ansvar for. Dette innebærer hovedsakelig å imøtekomme pasientens behov, administrere medisinsk behandling i samarbeid med ansvarlig lege samt å overvåke pasientens tilstand (NEWS). Som assistent er det sykepleier som du vil forholde deg til når du er på vakt. 

Oppfølging av pasienten innebærer også en god del medisinske prosedyrer som håndtering av PVK, urinkatetre, naso-gastrosonder, sår, infusjoner, prøvetaking og smittevern for å nevne noen. Du bør være vitebegjærlig og interessert i fagfeltet. Om du er det, får du stort læringsutbytte på relativt kort tid og får sjansen til å utvikle deg og fordype deg underveis.
 

Kontaktpersoner

Avdelingssykepleier: Miriam Figenschou Olstad
Avdelingslege hjerte: Tobias Herrscher
Avdelingslege slag/ Geriatri: Tor Olav Rui
Ledige stillinger hos oss finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til konst. avdelingssykepleier på e-post heh@lds.no eller tlf 48214976.

 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje i Lovisenberggt. 17, inngang via sykehusets hovedresepsjon.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.