Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og geriatri

Post 8 behandler pasienter med hjertesykdommer, slag og akutt geriatri. Avdelingen har 26 sengeplasser, 12 for hjerte og 14 for slag/geriatri.

Som lokalsykehus for Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Sentrum samarbeider vi tett med bydelene og møter en variert befolkning. Pasientgruppen vår har ofte sammensatte sykdomstilstander, og vi behandler blant annet pasienter med:

 • Hjerteinfarkt
 • Hjertesvikt
 • Tidligere hjerteoperasjoner
 • Atrieflimmer
 • Ustabil angina pectoris
 • Akutt hjerneslag
 • TIA
 • Synkope
 • Akutt funksjonssvikt
 • Forvirring
 • Infeksjoner

For å gi pasientene et trygt og godt opphold arbeider vi systematisk med fagutvikling og forbedringsarbeid ved avdelingen. Dette innebærer både utvikling av rutiner og kompetanseheving hos de ansatte. De ansatte deltar derfor på fagdager, internundervisning, tar kurs eller videreutdanning, og hospiterer. I tillegg prioriterer vi tiltak som skaper et godt arbeidsmiljø. De ansatte ved avdelingen er sykepleiere, leger, fagsykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, pleieassistenter og helsesekretær. I tillegg har vi et omfattende tverrfaglig team rundt pasientene, og samarbeider med kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, logopeder, sosionomer, ergoterapeuter, prester, sykehustannklinikk og lindrende team.

For nyansatte/studenter

Som student/nyansatt får du mulighet til å tilegne deg breddekunnskap innen indremedisin og komplekse medisinsk tilstander. I tillegg vil du få kunnskap om pasienter med forskjellig kulturell bakgrunn, rusproblemer og ulik sosioøkonomisk status. Dine hovedoppgaver vil være å følge opp pasienters behov, administrere medisinsk behandling i samarbeid med ansvarlig lege og overvåke pasientens tilstand. Aktuelle medisinske prosedyrer kan være håndtering av PVK, urinkatetre, naso-gastrosonder, sårstell, infusjoner, prøvetaking og smittevern med mer.

Kontaktpersoner

Avdelingssykepleier: Miriam Figenschou Olstad epost: mifiol@lds.no 
Assisterende avdelingssykepleier: Heidi Hammerstad epost: heh@lds.no
Seksjonsoverlege hjerte: Tobias Herrscher
Seksjonsoverlege slag og geriatri: Tor Olav Rui
Fagsykepleier hjerte: Shira Aronzon
Fagsykepleier slag: Leif Brunsvik

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til avdelingssykepleier på e-post mifiol@lds.no eller telefon 40606826 innenfor arbeidstid 08-15:30.

 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje i Lovisenberggt. 17, inngang via sykehusets hovedresepsjon.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.