Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologi

Post 7 behandler pasienter med ulike kreftsykdommer, blodsykdommer og lungesykdommer. Vi tar også imot pasienter med diagnoser innenfor generell indremedisin som for eksempel elektrolyttforstyrrelser, delir og allergiske reaksjoner. For å gi pasientene en helhetlig og kvalitetssikker behandling har vi et tett tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionom, logoped, prestetjeneste, sykehustannklinikk osv. Vi har også et tett samarbeid med lindrende team og lindrende døgnenhet på LLL.

Avdelingen har 26 sengeplasser, fordelt over to etasjer:
10 sengeplasser på blodsykdommer og kreft (lokalisert i 5.etg)
16 sengeplasser på lunge (lokalisert i 3.etg)

Vi behandler blant annet pasienter med:
 • KOLS
 • Astma
 • Trakeostomier
 • Oksygentilpasning
 • Pleuratapping
 • Thoraxdren
 • Anemier
 • Lungeembolier
 • Ulike kreftdiagnoser 
 • Dyp venetrombose
 • Gir medikamentell kreftbehandling 
 • Bivirkninger etter medikamentell kreftbehandling

Avdelingen har et bredt fagfelt og mange spennende prosedyrer og diagnoser. Både som nyansatt og student får man en svært bratt læringskurve, og muligheten til å få bred kompetanse innen flere ulike fagfelt. Du vil bli godt trent i å bruke det kliniske blikket og i å iverksette nødvendige tiltak. Alle våre nyansatte blir inkludert i vårt mentorprogram, hvor de nyansatte får en mer erfaren sykepleier som mentor samt tett oppfølging av lederteamet. 

Det er viktig for oss at pasientene føler seg trygge og godt ivaretatt under innleggelsen. Vi har derfor stort fokus på kompetanseheving hos våre ansatte og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid. Ansatte hos oss får blant annet fagdager, mulighet for hospitering både internt og eksternt, intern undervisning, simulering og obligatorisk HLR-kurs. Vi ønsker å bidra til et stimulerende arbeidsmiljø gjennom å bidra til engasjement og faglig interesse.

Avdelingssykepleier: Anja Bangen (tlf: 92260202) epost: anjba@lds.no
Assisterende avdelingssykepleier: Nina T. Høibjelke, epost: nth@lds.no
Fagsykepleiere: Kristina K. Misund og Sigrid Bekkåsen
Seksjonsoverlege lunge: Ulrich Mack
Seksjonsoverlege hematologi: Astrid Bergrem

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Har du spørsmål om ledige stillinger kan du også henvende deg til avdelingssykepleier.


Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

3. etasje, fra sykehusets hovedresepsjon.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.