Medisinsk intensiv og overvåking

MIO er en kombinert intensiv og overvåkingsenhet med kapasitet til å behandle 5 pasienter, inkludert 2 plasser for respiratorbehandling. Vi betjener også en EKG-overvåkningssentral med mulighet til å fjernovervåke hjerterytmen til pasienter som er innlagt ved andre avdelinger.

Vi gir medisinsk behandling og pleie til alvorlig og kritisk syke pasienter. Dette er pasienter med hjertesykdommer, respirasjonssvikt, KOLS og alvorlige forgiftninger og infeksjoner. I tillegg blir pasienter med forverring av diabetes, nyre –og leversvikt og metabolske forstyrrelser behandlet her. Vi gir respirasjonsstøttende behandling med maske eller respirator. Alle våre pasienter overvåkes kontinuerlig.

Vi har intensivstudenter i praksis hos oss og hvert år har vi sykepleiere som mottar utdanningsstilling for intensivstudie.

Avdelingen har over 60 ansatte og nærmere 40 av disse er spesialsykepleiere. Totalt behandles i underkant av 700 pasienter/år og vi har over 300 respiratordøgn i året.

Avdelingsleder: Grethe Enga Karlsen
Driftsykepleiere: Tom Arnesen og Iselin Erikstad
Fagsykepleiere: Trine Sortland Triumf og Wilhelm Møller Faldalen
Avdelingsoverlege: Per Drottning

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Har du spørsmål om ledige stillinger kan du også henvende deg til avdelingssykepleier.


Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

1. etasje fra sykehusets hovedresepsjon

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.