Lovisenberg Livshjelpsenter

Lovisenberg Livshjelpsenter tilbyr lindrende dagbehandling, poliklinikk og kurs for pårørende og etterlatte. Livshjelpsenteret har et lindrende team med ambulerende virksomhet til eget sykehus og samarbeider med hjemmetjenesten og sykehjem. Oppdraget til teamet er primært kompetanseoverføring.

Livshjelpsenteret er et tilbud for:

Palliative pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom som har fysiske, psykiske, sosiale eller eksistensielle behov
Pasienter i tidlig palliativ fase med behov for rådgivning
Pårørende til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom med behov for rådgivning

Livshjelpsenteret tilbyr:

Lindrende poliklinikk: Tilbud om samtaler og oppfølging av pasienter og pårørende.

Lindrende dagbehandling: Gruppebasert tilbud med individuell oppfølging en dag per uke.

Kurs for pårørende og etterlatte: Aktuelle kurs: se info her.

Lindrende team: Rådgiving og veiledning til sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten.

Avdelingssykepleier: Anine Dagestad

Telefon: 23 22 51 70

Beliggenhet: Geitmyrsveien 45A (Gammel villa).

Slik finner du fram

Geitmyrsveien 45

Geitmyrsveien 45

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.