Medisinsk akuttmottak og observasjonspost

Akuttmottaket har ansvar for pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Vi dekker kun fagområdet medisin. Etter behandling i akuttmottaket overflyttes pasientene enten til en annen avdeling på sykehuset eller til et annet behandlingsnivå dersom de ikke kan reise hjem.

Slik jobber vi i Akuttmottaket

Alle pasienter blir møtt av en sykepleier som vurdere tilstanden og hvor mye det haster med behandling.

Vi arbeider alltid for at de med størst behov for behandling og undersøkelse får hjelp først og prioriterer pasienter etter et system som heter MTS (Manchester Triage Scale)

Alle pasienter som kommer inn får en hastegrad:
RØD: Livstruende tilstand: Pasienten har akutte livstruende symptomer.
ORANSJE: Alvorlig tilstand: Pasienten har akutte, men ikke livstruende symptomer 
GUL:  Moderat tilstand: Tilstanden til pasienten er akutt, men vil ikke forverres av rimelig ventetid.
GRØNN:  Mindre alvorlig tilstand: Symptomer og/eller skader er mindre akutte. Pasientens tilstand forverres ikke av ventetid.
BLÅ; Symptomer er ikke akutte, og pasientens tilstand tilsier ventetid. Eventuelt kan pasienten få behandling hos sin fastlege.

Hastegradsvurderingen baseres på symptomer og vitale målinger som pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur, bevissthetsnivå mm. Hvis tilstanden endrer seg i løpet av oppholdet kan hastegraden endres til mer eller mindre alvorlig.

Hvor lenge du må vente i akuttmottaket vil avhenge av:
Hvilken prioritet/hastegrad du har fått.
Hvor mange andre pasienter som trenger hjelp.

Akuttmottaket mottar ca. 10 000 pasienter i året.

Medisinsk observasjonspost

Medisinsk observasjonspost har 5 senger og tar imot pasienter til observasjon i inntil 24 timer for å avklare videre behandling. Når tilstanden er avklart, blir pasienten enten lagt inn på sykehus, overført til en annen behandlingsted eller utskrives til hjemmet. Medisinsk observasjonspost er åpen søndag kl 15 til fredag kl 15.
 
Avdelingssykepleier; Cathrine Kristoffersen
Driftsykepleier; Inger Wastøl
Fagutviklingssykepleiere; Ingeborg Brenden og Christina Holtsmark
Seksjonsoverlege; Maria Seferowicz

Kontakt

Telefon

Observasjonsposten:

477 15 425

Slik finner du fram

Oppmøtested

Medisinsk mottak ligger i 1. etasje fra sykehusets hovedresepsjon.
Observasjonsposten er plassert i 1. etasje (B1) ved siden av medisinsk mottak. 

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.