Søvnlaboratoriet

Søvnlaboratoriet utreder og behandler både barn og voksne med søvnproblemer. Ut fra aktuell problemstilling beskrevet i henvisningen til søvnlaboratoriet avgjøres hvilken type søvnregistrering pasienten bør gjennomgå. Målinger av pustemønsteret under søvn skjer oftest poliklinisk, men vi har også mulighet for inneliggende søvnregistrering. Pasientene følges opp av øre-nese-hals-lege og sykepleier på poliklinikken.

Søvnseksjonen utreder og behandler i vesentlig grad respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser (dvs. søvnapné og alvorlig snorking) hos barn og voksne.
Vi mottar barn til PSG (søvnregistrering under innleggelse og overvåkning) og vurderer deres behov for videre behandling.
Behandling kan være fjerning av mandler og polypper eller CPAP-behandling om natten. Barn med søvnapné er en tverrfaglig disiplin og krever oppfølging og samarbeide ofte med flere instanser, vår søvnseksjon har utviklet spesialkompetanse for utredning av barn med søvnapne.

Enheten driver mye forskning og utviklingsarbeid som bidrar sterkt til å heve kvaliteten på behandlingen av denne pasientgruppen.

Utredning foregår ved at man sover hjemme med søvnregistrerings utstyr, eller at man ligger inne på sykehuset en natt med avansert registreringsutstyr på.
Vi har egne fysiologer som vurderer registreringene.

Søvnlaboratoriet er en del av Øre-nese-hals poliklinikken.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger.

Avd. sykepleier: Hanne Rusten Solås

Kontakt

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Søvnlaboratoriet ligger i 3. etasje, hjørneinngangen.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.