En lege som sjekker pasientens blodtrykk

Ortopedi

Ortopedisk avdeling utfører planlagte operasjoner på muskel-/skjelettsystemet. Avdelingens virksomhet er hovedsakelig rettet mot proteseoperasjoner i hofte, kne og skulder. Vi utfører det høyeste antall operasjoner av denne typen blant alle sykehus i Norge. I tillegg er avdelingen ledende innenfor utredning og behandling av ulike skader og tilstander i skulder og kne, vi foretar et høyt antall høyspesialiserte artroskopiske inngrep (kikkhullskirurgi) i disse leddene. Vi utfører årlig ca. 1500 proteseoperasjoner og 800 artroskopiske skulderoperasjoner, i tillegg utføres et stort antall inngrep i kne, hånd og fot.

Avdelingen har over mange år satset på forskning, kompetanse- og kvalitetsutvikling, og over halvparten av avdelingens overleger har avlagt medisinsk doktorgrad. Vi har utviklet et omfattende internt kvalitetsregister som gir oss en unik mulighet for å overvåke resultatene våre pasienter oppnår etter operativ behandling. Registeret gir også full oversikt over komplikasjoner etter kirurgi. Fra vårt interne kvalitetsregister og fra Nasjonalt Register for Leddproteser kan vi dokumentere meget gode resultater, samt få komplikasjoner etter operasjoner som utføres på ortopedisk avdeling.
Med høy faglig anerkjennelse får avdelingen også mange henvisninger for proteserevisjoner og «second opinion» av særlig kompliserte tilfeller.
Ortopedisk avdeling har noen av landets fremste ortopeder i staben, i tillegg utdannes spesialister innen ortopedisk kirurgi.

Pasientene henvises til ortopedisk avdeling fra hele landet gjennom «Fritt behandlingsvalg». 

Ventetider for utredning og behandling.

Forskning

Se informasjon om forskning ved sykehuset på forskningssidene.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 12:00
  • Tirsdag 08:00 - 12:00
  • Onsdag 08:00 - 12:00
  • Torsdag 08:00 - 12:00
  • Fredag 08:00 - 12:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykhuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.