Kirurgisk sekretariat

Kirurgisk klinikk har et eget sekretariat med 14 sekretærer. Sekretærene har egne leger, manuellterapeuter og noen fysioterapeuter som de skriver for, noe som gjør at legene og terapeutene har noen de kan forholde seg til.

Sekretærene skriver pasientjournal, diverse brev og skjemaer. Andre arbeidsoppgaver omfatter registrering av operasjons- og diagnosekoder, skrive ut giro på dagkirurgiske pasienter, samt annet forfallende arbeid.

Arbeidstiden er på dagtid og fri alle helger.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder  Eva R. Berge

Kontakt

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo