Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgi

Kirurgisk sengepost 10 har 20 sengeplasser til elektiv (planlagt) kirurgi innen ortopedi og generell kirurgi. Viktige arbeidsoppgaver er pre- og postoperativ sykepleie fordelt på preoperativ poliklinikk, preoperativ ventestue og postoperativ sengepost.

Personalet har lang erfaring og kompetanse på behandling av elektive kirurgiske pasienter, med fokus på god pasientinformasjon og kvalitet i alle ledd. Vi har et individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte. Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende med fokus på simuleringstrening, undervisning og interne kompetanseplaner.

Personalgruppen består av dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiestudenter. Vi har fagsykepleier med mastergrad i klinisk sykepleie, sykepleiere med videreutdanning innen smertebehandling og medisinsk simulering. Våre sykepleiere har også høy kompetanse på veiledning av studenter.

Avdelingen er døgnåpen og har 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Avdelingen har et tett tverrfaglig samarbeid med kirurger, anestesileger, fysioterapeuter og øvrige avdelinger knyttet til Kirurgisk klinikk.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til avdelingssykepleier.

 

Avdelingssykepleier              Gunnhild Skorgen

Assisterende avd.spl.            Tone A. Rasmussen

Fagsykepleier                          Marianne S. Engenes

 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etg. inngang - HovedinngangenBesøkstider

  • I dag 16:00 - 19:00
  • Mandag 16:00 - 19:00
  • Tirsdag 16:00 - 19:00
  • Onsdag 16:00 - 19:00
  • Torsdag 16:00 - 19:00
  • Fredag 16:00 - 19:00
  • Lørdag 16:00 - 19:00
  • Søndag 16:00 - 19:00

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.