Dagkirurgisk avdeling

Dagkirurgisk avdeling behandler ortopediske, generelle og øre-nese-halspasienter som kommer til elektiv kirurgi. Pasientene forberedes, overvåkes på avdelingen og reiser hjem samme dag. Dagkirurgisk avdeling er organisert sammen med postoperativ avdeling.

Dagkirurgisk avdeling har lang erfaring og kompetanse på behandling av elektive (planlagte) kirurgiske pasienter med fokus på pasientinformasjon og trygghet i hele forløpet.

Personalgruppen består av ti dyktige sykepleiere, spesialsykepleiere og en avdelingsassistent. Avdelingen har også sykepleiere med mastergrad. Våre ansatte har høy kompetanse på veiledning av studenter. Vi har fokus på faglig utvikling med blant annet simuleringstrening, fagdager,  undervisning og interne kompetanseplaner.

Ansatte jobber i avdelingens åpningstid som er hverdager fra kl. 07.00 til kl.18.00.

Avdelingen har et tett tverrfaglig samarbeid med kirurger, anestesileger og fysioterapeuter, i tillegg til et nært samarbeid med postoperativ avdeling.

Postoperativ avdeling består av to overvåkningsavdelinger, voksenpostoperativ og barnepostoperativ.

Postoperativ avdeling har høy sykepleiefaglig kompetanse og lang erfaring med postoperativ behandling, observasjon og smertelindring til voksne og barn etter elektiv kirurgi. I tillegg utøver sykepleierne assistanse ved pre- og postoperative blokader.

Postoperativ avdelingen har 15 sykepleiere og spesialsykepleiere. I tillegg har avdelingen sykepleiere med mastergrad og spesialkompetanse på simulering og avansert hjerte-/lungeredning (AHLR). De utøver jevnlig kursing av ansatte for å ivareta nødvendig kompetanse både på avdelingen og i Kirurgisk klinikk.
Ansatte jobber 3-delt turnus og avdelingen er åpen fra mandag kl.07.30 til lørdag kl.08.30.


Voksenpostoperativ
Voksenpostoperativ har ni senger og behandler ortopediske pasienter som har gjennomgått protesekirurgi eller annen ortopedisk kirurgi, øre-nese-halspasienter og pasienter som har gjennomgått brokk- og galleoperasjoner.

Postoperativ avdeling har et tett tverrfaglig samarbeid med anestesileger, kirurger og fysioterapeuter som sammen jobber for helhetlig pasientbehandling på et høyt faglig nivå.

Barnepostoperativ

Barnepostoperativ behandler øre-nese –halsbarn og har fire senger (dagtid). Åpningstiden er 07.30 - 17.00.
Øre-nese-halsbarn er på avdelingen fra 1-4 timer, og de fleste reiser hjem direkte fra avdelingen.

Da Håkon og Siri var på sykehus (norsk)

When Håkon and Siri went to the hospital (English)

Da Håkon og Siri var på sykehus (somali)


Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til avdelingssykepleier.

Kontaktinformasjon

Avdelingssykepleier: Tor Henning Røsstad.
Send e-post til post@lds.no, skriv «til Tor Henning Røsstad» i emnefeltet så tar jeg kontakt.
 
Assisterende avd.spl.: Elin Skagestad       
 
Fagsykepleier: Cecilie Rolland      


 

 

 

 


 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 17:00
 • Tirsdag 09:00 - 17:00
 • Onsdag 09:00 - 17:00
 • Torsdag 09:00 - 17:00
 • Fredag 09:00 - 17:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje. 

Besøkstider

 • I dag 07:00 - 18:00
 • Mandag 07:00 - 18:00
 • Tirsdag 07:00 - 18:00
 • Onsdag 07:00 - 18:00
 • Torsdag 07:00 - 18:00
 • Fredag 07:00 - 18:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.