Anestesi

Anestesiavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus utfører cirka 8500 anestesier på barn og voksne per år. Avdelingen leverer tjenester til hele sykehuset, men avdelingens aktivitet er i hovedsak sentrert rundt operasjonsavdelingen (12 operasjonsstuer), postoperativ og medisinsk intensiv.

Vi utfører anestesi blant annet innenfor:

  • ortopedi 
  • øre-nese-hals
  • generell kirurgi
  • gastro
  • psykiatrisk behandling
  • dagmedisinsk poliklinikk
  • intensiv- og akuttmedisinsk behandling

Avdelingen har en sentral rolle ved avansert hjerte- og lungeredning (AHLR).

Andre arbeidsområder omfatter opplæring av pasienter og ansatte ved sykehuset, utdanning av spesialistkandidater, forskning, samt simuleringstrening og hospitering ved andre sykehus. Vi har et eget nytt simuleringssenter hvor de ansatte kan trene på forskjellige akuttmedisinske ferdigheter.

Alle anestesileger er spesialister i anestesi (anestesiologer) og alle sykepleiere er utdannet anestesisykepleiere. Avdelingen består av 12 anestesileger og 25 anestesisykepleiere. Anestesilegene har 10-delt vaktturnus. Anestesisykepleierne har 3-delt turnus, men noen jobber kun dagtid.

Anestesifaget forutsetter godt tverrfaglig samarbeide med mange forskjellige spesialiteter, avdelinger og yrkesgrupper på sykehuset.


Målet ved anestesi er å gi bedøvelse og smertefrihet i forbindelse med operasjoner og undersøkelser.  De ulike anestesiformene kan brukes hver for seg eller kombinert, og en anestesisykepleier vil alltid passe på pasienten så lenge det er behov for det. 

  • Regionalanestesi/lokalbedøvelse brukes når vi bare trenger å gi smertefrihet av en kroppsdel som for eksempel skulder, hofte eller fot. Vi anlegger da spinal-/epiduralbedøvelse, nerveplexus eller blokader (bedøvelse av nerver) eller infiltrasjon av lokalbedøvelse i hud/vev.
  • Generell anestesi er bedre kjent som narkose. Ved narkose sover pasienten under operasjonen eller undersøkelsen.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til:


Konst. Avdelingsoverlege: Cecilie P. Schrøder
Avdelingssykepleier:          Kjell Arve Johnsen
Fagutviklings sykepleier:   Ronny Rasmussen


Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.