En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Frivilligtjenesten

Sykehuset skal være en arena for ideelt engasjement, blant annet ved at vårt tilbud suppleres med frivillige. De frivillige er med på å gjøre det lille ekstra som kan medvirke til at pasienter og pårørende skal få et godt møte med sykehuset. For mange kan et møte med sykehuset være nytt og ukjent, og man kan være i en sårbar situasjon. Vi ønsker at pasienter og pårørende skal føle seg ivaretatt fra første stund.

Man kan være noe positivt for mennesker i en spesiell situasjon ved å være imøtekommende, lytte og være en samtalepartner. Det skapes øyeblikk som kan være positive både for pasienter og også for den som er frivillig. Gjennom en rekke oppgaver vil man som frivillig kunne utgjøre en viktig forskjell for mange mennesker.

Hvilke oppgaver har frivillige? 

 • Møter personer som kommer til sykehuset, svarer på spørsmål, viser vei og følger pasienter til avdelinger og poliklinikker.
 • Følger pasienter til drosjen ved hjemreise
 • Følger pasienter til og fra gudstjeneste i sykehuskirken
 • Serverer kaffe til pasienter som sitter i ventesoner ved poliklinikker og laboratorium
 • Serverer kaffe og er tilstede i sosial sone på Pusterommet (aktivitet for kreftpasienter)
 • Bistår på sengepost med enkle gjøremål, samtaler med pasienter, matservering med mer på Medisinsk og Kirurgisk klinikk, samt på Lovisenberg Lindring og Livshjelp ( LLL)
 • Bistår når urolige eller desorienterte pasienter venter på undersøkelse/behandling.
 • Er til stede hos døende slik at de ikke er alene.
 • Bistår ved andre praktiske gjøremål (for eksempel plante blomster i uteområder).  

Hvorfor bli frivillig?

Som frivillig kan man bruke tid og evner på en meningsfull måte – i en aktivitet som gir deg selv og andre mye. Man gjør en forskjell for andre mennesker samtidig som man får mye tilbake. 

Hvem kan være frivillig?

De frivillige ved sykehuset er pensjonister, studenter eller i full jobb, men man ser et fellestrekk som går igjen – de har et oppriktig ønske å gjøre noe for andre. Frivillighet har også en annen dimensjon da den gir en egennytte. Det å gjøre noe for andre er til gjensidig glede og nytte, og det er god helse i frivillig arbeid. Vi har godt av å være engasjert i noe utenfor oss selv. 
Vi ser etter deg som er serviceinnstilt, respektfull og har lett for å komme i kontakt med mennesker. Det er behov for frivillige i ulike aldersgrupper, og det er ønskelig at du snakker godt norsk.
Vi har behov for frivillige både på formiddag, ettermiddag og kveld. Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke, men vi ønsker at du har minimum to oppdrag i måneden.

Hvordan blir jeg frivillig?

Send inn din interesse om å være frivillig på sykehuset.  Du blir innkalt til en samtale om å være frivillig. Alle frivillige må gjennom et obligatorisk grunnkurs hvor kommunikasjon, hygiene og taushetsplikt er noen av temaene.
Send e-post til adressen nederst på siden hvis du har lyst til å være med.

Praktisk informasjon

 • Man må være over 18 år.
 • Frivillige har taushetsplikt og må følge sykehusets reglement.
 • Frivillighetskoordinator inviterer til minimum fire samlinger for frivillige i løpet av året hvor man møtes til ulike temaer og en uformell samtale. Det bidrar til å styrke fellesskapet. Du blir også invitert til julelunsj.
 • Som frivillig ved sykehuset er bidraget ditt ubetalt og basert på frivillig engasjement.

- Glede noen? Hvem har ikke lyst til det? Gleder du noen, så gleder du samtidig deg selv. Å møte så mange mennesker, andre frivillige personalet, sykepleiere, leger, prester, fysioterapeuter, pårørende og pasientene, de som vi alle er der for, det er en stor opplevelse. Nærhet og nærvær, å føle at man er et lite hjul i en stor kjede. Bidra til at alt løper rundt. Vi frivillige føler oss velkommen, vi får ros, vi får oppgaver og oppmerksomhet. Vi møter en stab som framstår som et sammensveiset team. Vi møter mennesker som lever, som kjemper, som blir hjulpet. Kanskje er det ydmykhet jeg først og fremst føler. Jeg har lært mye og møter mennesker som gir meg noe og som berører meg. Men det å bidra, være til nytte, være en liten del av et stort fellesskap, det gjør en glad.

- Ukentlig utlån av bøker til pasienter. Utlånet har gått ned av naturlige grunner, men tiltaket er veldig verdsatt av alle som låner. Vi har alltid aktuelle bøker og kan oppfylle spesielle ønsker. Det er utrolig givende. Selv har jeg gått med «boktralla» i 15 år, det er blitt en del av livet mitt.

- Jeg er frivillig fordi jeg alltid har hatt ønske og glede av å gi av meg selv, og ha noe meningsfullt å gjøre. Det å være frivillig gir meg så mange verdifulle og gode øyeblikk både blant pasienter,  pårørende og ansatte, som jeg ikke hadde opplevd om jeg bare hadde vært hjemme. 

- Frivilligarbeidet har gitt meg stor glede, og en stolthet over å få anledning til å være en bitte liten del av dette fantastiske stedet. Det er bare å takke.

 -Jeg har et ønske om å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon gjennom kontakt og nærvær, og bruke av mitt overskudd til å bistå personalet. Jeg får mye igjen ved å være til nytte!

- Det er en glede å hjelpe andre Føler seg nyttig, får mer tilbake enn det man gir
Føler seg vel og blir godt tatt i mot

- Får mye igjen selv ved å være til hjelp for andre. Gode tilbakemeldinger fra pasientene. Det sosiale aspektet er også en positive del av dette arbeidet

- Det er fint å være til nytte og hjelp til de besøkende. Jeg tror at frivillig får minst like mye igjen som de gir til andre

- For meg er det meningsfylt å være frivillig, og jeg er imponert over alt som gjøres for å legge til rette for at pasientene blir godt ivaretatt den siste tiden i livet.

- I alle disse16 årene har det vært veldig greit å "jobbe" her. Hyggelig personale, som smiler og hilser, for ikke å snakke om alle pasienter og pårørende, som setter stor pris på en god kaffekopp og en liten prat med de som ønsker det. For meg er det en "Vinn Vinn situasjon". Gleder meg til hver onsdag jeg skal ned der.

Slik finner du fram

Geitmyrsveien 45

Geitmyrsveien 45

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.