Tygging

Personer med liten eller ingen erfaring med faste eller harde konsistenser trenger tyggetrening over tid. Tygging kan blant annet påvirkes på grunn av sykdom.

Publisert 15.06.2023
Kjeve øvelser, tygging

Kjeve øvelser, tygging. Foto: TAKO-senteret

Tygging er første steg i fordøyelsen av mat. Det er en kompleks prosess som involverer presis kontroll av en mengde muskler og er koordinert med svelgeprosessen. For optimal tygging, trengs fingraderte kjevebevegelser. Opptrening kan være en viktig del av rehabilitering.

Noen viktige hensyn og forberedelser må være på plass før oralmotorisk trening og stimulering settes i gang, les Retningslinjer for trening. 

​Må tilpasses

Opptreningen tilpasses den enkeltes behov og ferdigheter når det gjelder valg av øvelser og frekvens. Eventuelle svelgeproblemer (dysfagi) og allergier bør være avklart ved valg av materialer eller matvarer i treningen. I tillegg bør tannstatus, bittforhold og eventuelle strukturelle avvik i kjeveleddet, være vurdert før oppstart av oralmotorisk trening.

Kan trenes opp

—Kjevefunksjon og kjevestabilitet kan trenes opp og opprettholdes ved hjelp av tyggetrening. Trening kan foregå ved bruk av tyggetube, tyggegummi, tyggeposer og forskjellige typer mat, forteller Børge Kjellesvik fra Oralmotorisk team (OMT). 

Trening med tyggegummi 

Kjevestabiliteten kan vedlikeholdes ved å tygge tyggegummi, som også er med på å opprettholde tyggefunksjonen og tungebevegeligheten. 

Trening med mat

De som har lite erfaring med å spise mange forskjellige matvarer med ulike konsistenser, kan lære dette gjennom systematisk opptrening. Velg type mat og konsistens etter personens preferanser. Mat trygt plassert i et spisenett som Safe Feeder, kan være et nyttig redskap ved tyggetrening når det er vanskelig å svelge fast føde. 

Trening med tyggetube

Tyggetube (Chewy Tube) er et enkelt redskap for tyggetrening, hvor brukeren tygger på en gummisylinder med håndtak. Den bør ikke brukes til barn under ni måneder. Tuben brukes til å styrke muskler, utholdenhet og til orofacial stimulering. En tyggetube er særlig nyttig for å trene opp eller opprettholde kjevefunksjonen hos personer som ikke trygt kan spise fast føde. 

Økes trinnvis

Kontrollerte tyggeøvelser kan hjelpe en person til å utvikle gradert kjevelukking og tygging. Belastningen på tyggemuskulaturen økes trinnvis med utgangspunkt i den muskelstyrken som er registrert ved innledende undersøkelse. Det betyr at noen må begynne med kun å holde tyggetuben mellom jekslene. Les om mer om tygging og trening