TAKO-dagene er avlyst!

TAKO-dagene er avlyst! Dette for å forebygge spredning av coronaviruset. Ny dato for arrangementet er 22.-23. oktober 2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

Publisert 12.10.2020
Sist oppdatert 01.09.2021
En person som børster tennene

Fagpersoner fra tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, PPT, habiliteringstjenesten med flere er invitert.  

Seminaret har følgende temaer: 

Dag 1: Basiskurs i oralmotorikk 

Denne dagen vil handle om grunnleggende kunnskaper om oral motorikk og sensorikk ved spising, drikking og tale. Vi vil fortelle om hvordan man kan undersøke og eventuelt trene opp orofaciale funksjoner.

Det vil gis en introduksjon av Nordisk Orofacial Test-Screening (NOT-S) med øvelse i vurdering gjennom kasus. Vi skal også snakke om tilnærming til munn og ansikt, kroppsholdning og stabilitet, som er viktige forutsetninger for hvordan vi bruker munnen. Kurset holdes av medarbeidere fra Oralmotorisk team ved TAKO-senteret.

Dag 2: Hvordan kan tenner og
bittforhold påvirke spising og tale?

Denne dagen vil vi se på orofaciale problemstillinger med både et odontologisk og et oralmotorisk blikk.

Vi skal blant annet snakke om sammenhengen mellom tenner og bittfunksjon og effektiv tygging, orale vaner og tale. Det vil bli gitt en innføring i normal tann- og bittutvikling og ulike tann- og bittstillingsavvik. Man vil også bli kjent med behandling av tannstillingsavvik og hvordan kjeveortopedisk behandling kan kombineres med oralmotorisk trening.

Kurset holdes av TAKO-senterets kjeveortopeder i samarbeid med Oralmotorisk team ved TAKO-senteret. Kursdeltakerne vil få anledning til å holde korte kasuspresentasjoner knyttet til temaet hvordan funksjon og struktur påvirker hverandre med mulighet for seminardeltakerne til diskusjon og innspill.


melding:
Klikk her for å melde deg på. Frist for påmelding er 21. februar 2020. Påmeldingen er bindende.

P
raktisk informasjon:
Tid: Dag 1: 19. mars kl. 10.00-16.00. Dag 2: 20. mars kl. 09.00-15.15.

Sted: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberggata 21, Auditorium Rikke Nissen 

Pris: 1200 kr for en dag og 2000 kr for begge dager. Halv pris for studenter: 600 kr for en dag, 1000 kr for begge dager. Prisen inkluderer lunsj. 

Kontaktinformasjon: 

Logoped Vesna Stoilkovic tlf. 908 13 945. Send e-post til vsto@tako.no ved behov for mer faglig informasjon om kursdagene.

Overnatting:
Gjestehuset Lovisenberg har rom for overnatting. Informasjon om priser og booking finner du på deres nettside


Velkommen!