Søkeverktøyet Unike tenner

Unike tenner er et søkeverktøy og en diagnoseoversikt med fokus på sjeldne diagnoser med munnhulefunn.

Grafisk brukergrensesnitt, nettsted

En sjelden diagnose kan bety uvanlige funn, et annet risikobilde eller en annen tilnærming. Søkeverktøyet Unike tenner er utviklet for å kunne søke på kliniske funn uten at man kjenner til noen underliggende diagnose. Diagnoseoversikten gir alfabetisk oversikt dersom pasienten har en kjent diagnose.Over 200 diagnoser er inkludert.

Nye diagnoser legges til kontinuerlig. Diagnosens navn følger navnet på diagnosen i den europeiske Orphanetdatabasen. Via søkefeltet kan du søke på andre navn på diagnosen. Ved å velge en diagnose, kommer forventede og støttende funn ved diagnosen opp. Dette om diagnosen er inkludert i HELFOs liste over sjeldne medisinske tilstander som gir rett til økonomisk stønad ved tannbehandling.

Det kommer også opp hvilket navn og kode tilstanden er registrert på. Videre gis det en generell beskrivelse av diagnosen og i tillegg beskrivelse av munnhulefunn. Eventuelle rettigheter til økonomisk stønad ved tannbehandling beskrives i et eget punkt. 

Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser på TAKO-senteret, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, står bak søkeverktøyet og diagnoseoversikten. Senteret er et av ni sentre som er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Det er midler fra NKSD som har finansiert prosjektet. Tannlege Ole Rasmus Theisen ved TAKO-senteret er prosjektleder. 

Klikk her for å bruke verktøyet:

Tekst

 

 

Sist oppdatert 11.03.2024