Søkeverktøy for munnhulefunn

Et innovasjonsprosjekt som innebærer å lage et søkeverktøy for munnhulefunn skal hjelpe tannhelsepersonell.

Publisert 12.03.2021
Sist oppdatert 11.03.2024
Ole Rasmus Theisen

Tannlege Ole Rasmus Theisen er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Foto: Privat

Prosjektet innebærer å utvikle et hjelpemiddel som skal være et brukervennlig, åpent og fritt tilgjengelig web-basert søkeverktøy. Målet er at tannhelsepersonell enkelt kan undersøke om uvanlige funn i munnhulen kan være en del av en sjelden diagnose. 

Funn i munnhulen

Mange mennesker med sjeldne diagnoser får sin diagnose sent, noen får den aldri. Da kan de gå glipp av riktig oppfølging, behandling og ikke minst viktige rettigheter. På veien mot en diagnose møter mange en rekke ulike fagpersoner i helsevesenet. Mange sjeldne diagnoser medfører funn i munnhulen som kan bidra til å stille en diagnose. 

Gi en pekepinn

Søkeverktøyet skal ikke være et diagnostisk verktøy, men kunne gi en pekepinn på om det er behov for videre undersøkelser. Informasjon som allerede er tilgjengelig og fagfellevurdert skal organiseres og oppsummeres kort og forståelig. Søkeverktøyet skal også inkludere funn basert på lang erfaring på TAKO-senteret som kan knyttes til en eller flere diagnoser.

Lavterskelverktøy

De fleste av innbyggerne i Norge, men særlig barn og unge, innkalles regelmessig til tannhelsekontroll. - Et slikt enkelt lavterskelverktøy vil være til hjelp for å sette i gang en god behandlingsprosess, forteller tannlege Ole Rasmus Theisen ved TAKO-senteret. Han er ansvarlig for å gjennomføringen av prosjektet som skal ha en prototype ferdigstilt i løpet av 2021. Det er Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) som har tildelt TAKO-senteret midler til innovasjonsprosjektet.