Sjeldentelefonen: 800 41 710

Har du en sjelden diagnose så skal du ha samme helsehjelp og stønader som personer med kjente sykdommer og funksjonshemninger. Finner du ikke din diagnose i oversikten så kan du ringe Sjeldentelefonen: 800 41 710.

Sjeldentelefonen gir informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud. Det er fellesenheten til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) som drifter telefonen. Tjenesten har en egen ​nettside

Stein Are Aksnes leder for NKSD

Stein Are Aksnes er leder for NKSD. Foto: Sondre Lysne, NKSD

Nasjonalt kompetansenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret) er en av ni ulike senter i NKSD. Fellesenheten samordner alle kompetansesentrene for personer med sjeldne diagnoser.

NKSD ble etablert 1. januar 2014 og har som formål å øke kvaliteten for brukerne. Kvaliteten på tjenesten skal løftes gjennom synliggjøring av "sjeldenfeltet", styrket brukermedvirkning, enklere tilgjengelighet og ivaretakelse av grupper som i dag ikke har tilbud ved et kompetansesenter.

Videre gjennom å styrke samarbeidet mellom enhetene eller kompetansesentrene, og ved å utnytte ressursene mer effektivt. Fellesenheten til NKSD er lokalisert under Kvinne- og barnklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) ledes av Stein Are Aksnes (bildet). Tidligere har han blant annet vært seniorrådgiver i Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne tilstander.


Sist oppdatert 22.06.2021