Sjelden.no

Ønsker du å lære mer om sjeldne diagnoser? Da bør du ta en titt på sjelden.no som er en læringsportal for fagpersoner og tjenesteytere.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst

Portalen har oppdaterte og relevante læringsressurser med høy kvalitet uten kostnader, for personer som ønsker å øke sin kompetanse om sjeldne diagnoser. 

Driftes av NKSD

Sjelden.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). De arbeider for kompetanseutvikling, kompetansespredning og likeverdige tjenester. TAKO-senteret er ett av ni ulike kompetansesenter som er en del av NKSD.

Tilgjengelig kunnskap

Digitalisering av feltet læring og kompetanseutvikling, gir stadig flere muligheter og kanaler for å formidle kunnskap effektivt.  Sjelden.no har som mål å bidra til at relevant og kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig når behovet for informasjon om sjeldne diagnoser er tilstede. 

Digital kunnskapsutveksling

Sjelden.no er organisert med en stab og en fagredaksjon. Staben består av redaktør, kursutviklere og multimediaprodusent. Sammen med fagredaksjonen er staben et tverrfaglig kompetansemiljø for digital kunnskapsdeling. 

Sjelden.no skal tilby fagpersoner og tjenesteytere kunnskap som de trenger, når de trenger den. Klikk på bildet eller på en av lenkene i teksten så kommer du til sjelden.no. 

Sist oppdatert 29.05.2019