Senterrådet ved TAKO-senteret

Senterrådet er et rådgivende organ for ledelsen av TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale sykehus.

​Rådet skal ha innsikt i senterets strategiske dokumenter. Det vil si årlig virksomhetsplan inkludert budsjett, årsrapport samt eventuelt andre vesentlige dokumenter og planer. Rådet skal også kunne komme med innspill om fagsammensetningen ved TAKO-senteret. Under finner du informasjon om mandat, sammensetning og referat fra senterrådsmøter.


Sist oppdatert 19.01.2021