Samarbeidspartnere og nettverk

Den norske Tannlegeforening (NTF)

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 

Helfo

Helsebiblioteket (sjeldne diagnoser)

Helsenorge.no (sjeldne diagnoser, NKSD)

Jablonski's Multiple Congenital Anomaly/Mental Reatrdation Syndromes Database at National Library of National Institutes of Health
Database med over ca 2000 syndromer med mental retardasjon og medfødte kroppslige avvik. Gir en kortfattet beskrivelse med en relativt fyldig liste over referanse-litteratur.

Mun-H-Center​

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser - NK-SE

National Organization for Rare Disorders - NORD
Database for sjeldne medsinske tilstander. Søk i databasen for mer enn 1100 diagnoser.

Nevromuskulært kompetansesenter - NMK

Norsk senter for cystisk fibrose - NSCF

Norsk Tannpleierforening
NTpF skal arbeide for en bedring av tannpleiernes status og arbeidsvilkår i samarbeid med KFO. De skal bistå tannpleierne i deres faglige utvikling samt arbeide for et etter- og videreutdanningstilbud

Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo
Fakultetet gir grunnutdanning for tannleger og tannpleiere. Spesial-/spesialistutdanning tilbys ferdigutdannende tannleger

Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
Fakultetet gir grunnutdanning for tannleger og tannpleiere. Spesial-/spesialistutdanning tilbys ferdigutdannede tannleger

Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø
Tannlegeutdanninga i Tromsø er et nytt, moderne og spennende studium. De første studentene begynte høsten 2004. Har du lyst til å bli tannlege så er du velkommen til Universitetet i Tromsø.

Odontologiske Institutionen, Jönköping​

Odontologisk Videncenter,  Rigshospitalet, København​

OMIM
Online Mendelian Inheritance in Man. Database over menneskenes gener og genetiske sykdommer

Orphanet
Database for informasjon om sjeldne sykdommer og medikamenter for behandling av disse

Pasientreiser

Nasjonal veileder for pårørende fra Helsedirektoratet

Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Senter for sjeldne diagnoser - SSD 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Sällsynta diagnoser är en handikapporganisation för människor som har sällsynta diagnoser och sjukdomar/funktionshinder, samt föreningar för de små och mindre kända handikappgrupperna

Sjelden.no (Læringsportal om sjeldne diagnoser)

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstand Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd. Från 2020 sammanställs underlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

Unge funksjonshemmede

Ågrenska

Who named it? 
Biografisk database med medisinske eponymer dvs. hvem som ga navnet sitt til sykdommen, tilstanden eller syndromet. Databasen en laget av og vedlikeholdes av en nordmann, Ole Daniel Enersen i Oslo.

Sist oppdatert 14.03.2024