Rus og psykiatri

Sykehustannklinikken på TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), tilbyr tannhelsetjenester til pasienter som har en alvorlig psykiske lidelse kombinert med rusavhengighet.

Dette er en gruppe pasienter som i dagens system ofte ikke får et godt nok tilbud eller har vanskelig for å benytte seg av et slikt tilbud. Personer med alvorlig dobbeltdiagnose trenger et tilpasset tannhelsetilbud fra personell med høy kompetanse, gode menneskekunnskaper og med evne til tverrfaglig samarbeid.

Må henvise

For å få et slikt tilbud kreves det at helsepersonell henviser pasienten til TAKO-senteret ved LDS. Pasienten må være tilknyttet en rehabiliterings- eller behandlingsinstitusjon i Helse Sør-Øst. Slike institusjoner kan f. eks være en ruspoliklinikk eller et distriktspsykiatrisk senter. 

Klarer å møte

Bakgrunnen for et slikt krav, er at pasienter med psykisk sykdom og rusproblemer, lettere klarer å møte til timeavtaler og gjennomføre tannbehandling, når de er under rehabilitering. Dette fordi de da har et støtteapparat rundt seg som f. eks kan følge pasienten til timeavtaler. Det er også et krav at andre offentlige tannhelsetilbud må være forsøkt eller vurdert først.

Akseptabel oral helse

Målet er å gi pasientene et tilrettelagt tilbud slik at den enkelte skal kunne ha en akseptabel oral helse. Det vil si følgende:

  • Ikke ha smerter og betennelser i munnen
  • Kunne tygge tilfredsstillende 
  • Kunne omgås sosialt uten at dårlig tannhelse er en hindring

Tannhelsetilbudet skal tilpasses pasientens egen mulighet til å gjennomføre behandlingen. I tillegg til undersøkelse, akutt og nødvendig tannbehandling, kan pasienten også få tilbud om en behandlingsplan. Dette skal vurderes ut fra pasientens mulighet til å vedlikeholde og ivareta egen tannhelse. 

Trygge og godt ivaretatt 

Pasientene som kommer til tannbehandling skal føle seg trygge og godt ivaretatt når de kommer til sykehustannklinikken. Det er viktig å ha god tid og forklare hva som blir gjort. 

Sykehustannklinikken jobber i tett samarbeid med resten av TAKO-senteret, og har tilgang til faglig støtte fra spesialtannlegene og de andre faggruppene ved senteret. Samarbeidet mellom TAKO-senteret og øvrige klinikker ved LDS er veldig godt og til gjensidig nytte. 

Sykehustannklinikken tlf: 23 22 59 44

Sist oppdatert 15.03.2021