Rehabilitering av oligodonti

Et spesialistteam ved TAKO-senteret lager behandlingsplaner for bentransplantasjon fra pasienters eget ben og kunstig benmateriale.

Publisert 12.03.2021
Sist oppdatert 24.06.2021
Sven Støvne

Sven Støvne er tannlege, spesialist i protetikk og bittfunksjon. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret.

I tillegg har teamet kompetanse på skreddersydd benregenerasjon og CT-guidet implantatbehandling. TAKO-senteret har i flere år jobbet med slik rehabilitering av oral helse hos pasienter med oligodonti. Dette gjør de i samarbeid med ulike aktører i Norge og internasjonalt.

Lite kjeveben

Oligodonti er medfødt mangel av seks eller flere permanente tenner. Det er flere sjeldne diagnoser som gir oligodonti, blant annet ektodermal dysplasi. Et felles trekk er at de har lite kjeveben. 

Festes i kjevebenet

Tannimplantater, som fungerer som tannrøtter, festes i kjevebenet. Dersom det er for lite ben, gjøres det en bentransplantasjon eller annen regenerasjonsprosedyre i forkant av implantatoperasjonen. 

Maria Redfors

Maria Redfors er tannlege, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret.

Jobber tverrfaglig

Spesialistteamet har de to siste årene hovedsakelig bestått av Else K. B. Hals som er Dr.odont, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Sven Støvne som er tannlege, spesialist i protetikk og bittfunksjon og Maria Redfors som er tannlege, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi. De jobber tverrfaglig blant annet med andre spesialister ved Lovisenberg Diakonale sykehus, ved Oslo Universitets sykehus og Det odontologiske fakultet i Oslo, i planleggingen og utførelsen av tannrehabiliteringene. Ved behov er det også samarbeid med Regionale kompetansesentre og ulike sykehus rundt om i landet.

Else K. B. Hals

Else K. B. Hals er Dr.odont, spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret.

​Best mulig behandling

- Dette samarbeidsklimaet er en forutsetning for at man skal kunne hjelpe pasienter på best mulig måte. Vi er heldige som har så dyktige kolleger og medarbeidere rundt oss, både lokalt på sykehuset (LDS), på OUS og ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Alle gjør sitt ytterste for at pasienten skal være i fokus, og få best mulig behandling, understreker Else Hals.