Taleundersøkelse

En taleundersøkelse i oralmotorisk perspektiv innebærer kartlegging av hvordan de ulike strukturer som brukes ved taleproduksjon fungerer. Undersøkelsen kartlegger produksjon av stemme, språklyder og ord, og kan identifisere nedsatt talefunksjon.

Taleundersøkelse

Foto: TAKO-senteret

Talevansker kan opptre ulikt, og ha mange ulike årsaker og utfall. For eksempel vil vansker med å koordinere tungen kunne føre til tale- og artikulasjonsvansker.  Vanskene kan oppstå plutselig eller utvikle seg over tid. En taleundersøkelse vil kunne danne grunnlag for valg av behandlingsområder og forslag til et individualisert treningsopplegg.

Flere metoder kan være nødvendig for å vurdere en persons tale. En undersøkelse ved TAKO-senteret omfatter både samtale med pasient, pårørende og fagpersoner, klinisk observasjon og ulike kartleggingsverktøy.

​Talevansker skiller seg fra språkvansker ved at selve språkprosesseringen fungerer som den skal, men personen kan ha vansker med uttale av lyder og/eller ord. For å lese mer om talevansker klikk her.

En taleundersøkelse innebærer ofte å benevne ord og eventuelt setninger som kan gi et bilde av om det er vansker med uttalen og hvilke lyder som er berørt. Eksempler er Norsk fonemtest og SVANTE-N. 

Artikulasjon, stemme og klang

På TAKO-senteret benytter vi blant annet kartleggingsprotokollen TAKO-taleundersøkelse. Dette innebærer å benevne 35 målord, sammenhengende tale ved beskrivelse av et temabilde og en diadochokinesisoppgave «pa-ta-ka» x 3 repetisjoner. I tillegg til muntlige instrukser brukes en bildemanual som illustrerer ordene som skal benevnes, samt et temabilde som skal beskrives. 

Etter kartlegging med TAKO-taleundersøkelse kan det være aktuelt å bruke mer spesialiserte tester for å utrede eventuelle talevansker videre. 

Sist oppdatert 10.02.2022