Oralmotoriske problemstillinger

Vansker med spising, drikking, tale og sikling kan skyldes mangelfull oralmotorisk og -sensorisk funksjon. Det kan også være en rekke andre strukturelle eller helsemessige årsaker som bør vurderes og behandles før oralmotorisk trening settes i gang.

Problemstillinger

Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret

​Vanskene kan være ervervede eller de kan være medfødt. De kan være nevrologisk betingede eller muskulære. De kan være progredierende eller de kan være stabile. Det er mange faktorer å ta hensyn til for å utarbeide best mulig individuelt treningssopplegg.

I det følgende kan du lese om ulike oralmotoriske problemstillinger, hva de innebærer og hvorfor de forekommer.

Sikling
Talevansker

Spise- og drikkevansker

Sist oppdatert 10.02.2022