Trening med ganeplate

En ganeplate kan brukes som taktil støtte i trening for å normalisere tungeposisjonen, bedre leppelukke og etablere artikulasjon av språklyder. Ganeplaten kan også stimulere svelging og støtte den bløte gane til å heve seg ved tale.

 

Et blad med et ansikt tegnet på den
Ganeplate. Foto: Børge Kjellesvik, TAKO-senteret.

Noen viktige hensyn og forberedelser må være på plass før oralmotorisk trening og stimulering settes i gang. Vennligst les Retningslinjer for trening før du begynner.

Legg merke til at et treningsopplegg må tilpasses den enkeltes behov og ferdigheter når det gjelder valg av øvelser og dosering.

En ganeplate kan være til hjelp for å

•    Etablere leppelukking
•    Normalisere tungens hvileposisjon
•    Skille tungebevegelse fra underkjeven
•    Finne riktig tungeposisjon ved svelging
•    Etablere konsonanter fra leppene til den bløte ganen
•    Stimulere den bløte ganen til å heve seg
•    Forbedre raske vekslinger mellom artikulasjonssteder
      (diadochokinesis)

Ganeplate vil ikke fungere ved
 
•    Strukturelle hindringer for nesepust 
•    Ubehag og brekning ved berøring i munnområdet 
•    Dårlig retensjon for ganeplaten
•    Nedsatt evne til kooperasjon ved bruk av ganeplaten


Hva er en ganeplate?

n ganeplate er et treningsverktøy for å finne riktig posisjon av lepper og tunge, samt trene opp muskelstyrken og bevegeligheten i munnen. Den er laget av tynn akrylplast og dekker vanligvis den harde ganen i munnhulen. Metallbøyler som festes til tennene holder ganeplaten på plass. 

Hensikten med ganeplaten er at tungen skal bli stimulert til å søke seg til spesifikke elementer som er innfelt i akrylplasten, f.eks. en rad med kuler eller en liten metallring som er plassert der logopeden ønsker at tungen skal være plassert. En såkalt labialbue plassert i lommen ovenfor fortennene i overkjeven kan stimulere leppelukke. Det kan også være elementer som skal flyttes for å bedre tungebevegeligheten. 

Det er sjelden at trening med ganeplate alene er tilstrekkelig. Det er viktig å integrere orofacial trening med andre pågående eller planlagte tiltak og treningsopplegg. Det er nødvendig å sørge for at det er støttepersoner tilgjengelig for å gjennomføre daglig trening. Logopeden bør etablere kontakt med tannlege tidlig i planleggingsfasen.

TAKO-senterets erfaring er at det er mest effektivt å jobbe mot et treningsmål av gangen. En ganeplate utformes derfor med 1 eller maksimalt 2 stimuleringselementer. Vanlige kombinasjoner er labialbue-dental, labialbue-velar og S-plate (dental bøyle – lateral støtte). Det er fordelaktig at ganeplaten består av så lite akrylplast som mulig. 

Dersom trening med ganeplate er vellykket kan man gjerne fortsette en serie med ganeplater. For en del kan trening med ganeplate være gunstig med tanke på senere kjeveortopedisk behandling.

Et par rosa høyhælte sko
Ganplate kun med labialbue: Foto: Børge Kjellesvik, TAKO-senteret.

Et par blå og røde øredobber
Ganeplater med terning og ring for tungebevegelser. Foto: Børge Kjellesvik, TAKO-senteret.

 

Veien til ganeplate

Først definerer logopeden treningsmål basert på nøye kartlegging av behovet for å bedre spising, tale eller redusere sikling. Det kan være at vanlige logopediske metoder ikke har ført frem. En ganeplate som gir taktil støtte kan da være et nyttig supplement. Dette er særlig aktuelt dersom barnet har talemotoriske vansker.

Tannlegen vurderer tann- og bittforhold med tanke på retensjon, dvs. at ganeplaten vil sitte godt i munnen, samt tar avtrykk av barnets tenner og gane. For noen type ganeplater, f.eks. S-plate, trengs det i tillegg avtrykk i underkjeven. Basert på dette avtrykket samarbeider tannlegen og logopeden med å lage en bestilling på en studiemodell for fremstilling av ganeplaten hos tanntekniker. Samarbeidet mellom tannlegen, tannteknikeren og logopeden er avgjørende og svært nyttig.

Et par frosker
S-plater. Foto: Børge Kjellesvik, TAKO-senteret.


Trening med ganeplate

Daglig trening med ganeplate med labialbue og velar stimulering kan være til hjelp for å oppnå leppelukke, nesepust og intraoral tungeposisjon. En vil se at barnet umiddelbart lukker munnen når ganeplaten er på plass. Man trenger vanligvis noen dager med tilvenning da barnet har platen i munnen i noen minutter. Deretter tilpasses lengden på øktene til hvor lenge stimuleringen har effekt, dvs. barnet holder munnen lukket og puster med nesen. Man bør velge en aktivitet der barnet ikke trenger å snakke, f.eks. sitte å tegne, lytte til lydbok.

Ganeplaten er et nyttig verktøy i startfasen av trening for å etablere uttale av en lyd ved trening på stavelser og korte ord sammen med logoped. Man bør øve uten hjelp av ganeplaten straks uttalen er riktig, selv om det noen ganger kan være nødvendig å ta den i bruk igjen for å minne om riktig posisjon. Det kan være utfordrende å snakke tydelig når en skal si lengre ord og setninger. En stimuleringsplate er altså kun egnet for trening.

Det er essensielt å vedlikeholde regelmessig trening og unngå at ganeplaten blir liggende ubrukt. Barnets munn utvikler seg raskt, så det er fordelaktig å starte tidlig i et semester og opprettholde kontinuerlig bruk. Ved innsetting av ganeplaten bør man bruke begge hender for å sikre korrekt plassering og forhindre at den sitter skjevt. Dersom platen forårsaker ubehag eller gnagsår, bør man kontakte tannlegen for justering.

Ganeplate for daglig bruk

En palatal lift-plate brukes i daglig tale for å støtte lukking av bløte gane for å bedre tydeligheten ved talen. En Selley loop-plate er en annen type plate som brukes over tid. Denne er ment for hjelp ved sikling ved å stimulere svelging av spytt. Platen har elementer på tre steder: labialt, dentoalveolært og velart. Disse ganeplatene kan være til nytte særlig for ungdom og voksne med nevrologiske tilstander.

Et nærbilde av en feil
Palatal lift-plater. Foto: Børge Kjellesvik, TAKO-senteret.
En glassburk med rød væske
Selley loop plate.Foto: OMT, TAKO-senteret.

Stell og vedlikehold

For å ta godt vare på ganeplaten, bør den rengjøres daglig. Ganeplaten skylles før den tas i munnen. Bruk tannbørste med tannkrem for å rense ganeplaten. Alternativt kan man bruke vanlig oppvaskmiddel. Ganeplaten oppbevares i boks når den ikke er i bruk. 

Søknad om hjelpemiddel

Har du en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger spesialutviklede hjelpemidler, kan du søke om ganeplate gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen, eller gi fagperson fullmakt til å sende søknad. I dette tilfellet vil det være aktuelt at logoped søker om hjelpemidlet. Dokumentasjon om funksjonsevne fra fagperson trengs å være vedlagt søknaden. Vær oppmerksom på at det er forskjellige ordninger på personer under og over 26 år. 

Noen egg med rødt bånd
Ganeplater til baby. Foto: Børge Kjellesvik, TAKO-senteret.
En gruppe øredobber
Ganeplater. Foto: Børge Kjellesvik, TAKO-senteret.
Sist oppdatert 06.06.2024