Øke toleransen for berøring i ansikt og munn

Noen kan utvikle overømfintlighet (hypersensibilitet) som gjør at berøring av munnen oppleves som ubehagelig. Dette kan være som følge av negative erfaringer knyttet til munnen.

Øke toleranse for berøring

Foto: TAKO-senteret

Mulige tegn kan være å nekte og spise, å være veldig selektiv når det gjelder konsistens på mat, å brekke seg i forbindelse med spising, drikking eller tannpuss.

Noen viktige hensyn og forberedelser må være på plass før oralmotorisk trening og stimulering settes i gang.  Vennligst les Retningslinjer for trening. Legg merke til at et behandlingsopplegg må tilpasses den enkeltes behov og ferdigheter når det gjelder valg av øvelser og dosering.

Hensikt:

  • Akseptere sosial kontakt som innebærer berøring av ansikt.
  • Bedre toleranse for ulike mattyper.
  • Øke toleransen for munnstell og tannbehandling.
  • Forberede videre oralmotorisk trening.

NB! Eventuelle svelgproblemer og allergier mot materialer eller matvarer bør være avklart før man starter med smaks- og konsistensstimulering.

Tilnærming

Til å begynne med kan personer som vegrer seg for berøring i munnområdet være engstelige for tilnærming til hode og ansikt. Stimulering skal derfor begynne i et kroppsområde hvor personen tolererer berøring uten å trekke seg unna eller vise ubehag. Du kan for eksempel begynne med hender og skuldre.

Gå gradvis videre mot ansikt og munn, men ikke før personen viser at han er komfortabel med dette. Ta en kort pause hvis du observerer tegn til vegring. Gå deretter tilbake til et område hvor personen aksepterer stimulering.

Det er vanligvis lettere å tolerere berøring når man utfører den på seg selv, f. eks. å pusse tennene sine sammenlignet med å la en annen gjøre det. Ved orofacial stimulering kan det være en god start å la barnet selv utføre stimulering med sin egen hånd, men at du styrer bevegelsen gjennom å holde din hånd over barnets. Det kan også være lurt å bytte på og la personen gjøre det samme med deg som du har gjort med vedkommende.

Øke toleransen for berøring i ansikt og munnområdet

Stimuleringen kan gjøres manuelt etter prinsippene til Castillo Morales ved at man trykker, strekker, vibrerer og slipper slik at underliggende muskulatur trekker seg sammen. Det skal være et distinkt og jevnt trykk. For lett kan irritere eller kile, men for hardt press kan føles smertefullt. 

Begynn der personen er komfortabel mer berøring. Dersom du trenger å jobbe med hele ansiktet begynner du fra pannen, øyenbryn og musklene rundt øynene.  Fortsett med kinn og gradvis nærmere munnområdet. Når personen aksepterer berøring rundt munnen kan du begynne der og fortsette med stimulering inne i munnen. 

Å slikke leppene rene for mat f. eks leverpostei eller kaviar, kan være med på å bevisstgjøre munnområdet. 

Øke toleransen for berøring inne i munnen

Ved uttalt vegring for berøring i ansikt og munn tar det ofte noen måneder med daglig manuell stimulering for å akseptere berøring ved de bakerste jekslene. Når dette er på plass gjenstår videre trening med å tolerere tannpuss og ulike konsistenser på mat.

Ved orofacial stimulering er det viktig å være observant på tegn til ubehag som brekning, avvergende hodebevegelser, mimikk og endret pust. Da skal du stoppe og gå tilbake til et område hvor stimulering går greit. Vanligvis vil man jobbe seg lenger og lenger bakover til man når de bakerste tennene.

Ved stimulering inne i munnen (intraoralt) brukes alltid engangshansker. Avklar om det er allergi mot materialet i hanskene. Begynn med å fukte pekefingeren i vann for at hansken skal gli lett. Trykket skal være distinkt. Stimulering i munnen starter der pasienten aksepterer stimuleringen. Vanligvis på tannkjøttet på utsiden av fortennene før man fortsetter bakover i både over- og underkjeve.
 
Etter å ha stimulert tannkjøttet, går man videre til tungen. Trykk fingeren fem ganger på tre ulike steder øverst på tungen. Antallet er veiledende og vurderes individuelt. Målet er å aktivisere en respons av tungens muskulatur. Dra deretter fingeren diagonalt over tungen og lag et kryss på tungeryggen. Påfør trykk og vibrer langs tungens sider, og til slutt mot tungespissen. Tungen vil gjøre motstand. Trykk på innsiden av kinnene. Avslutt ved å stimulere med fingertuppen bak fortennene i ganen, også kjent som papilla incisiva. Stimulering av papilla incisiva er med på stimulere til løft av tungen. Vær oppmerksom på at stimulering i dette området kan være mer sensitivt enn andre deler av munnen. 

Når det er toleranse for manuell berøring kan man bruke fingerbørste eller baksiden av børstehodet på en elektrisk tannbørste for ytterligere stimulans gjennom vibrasjon. Man velger da en enkel vibrerende tannbørste uten roterende børstehode. 

Se video av hvordan intraoral stimulering kan utføres med elektrisk tannbørste nedenfor. 

Sist oppdatert 18.06.2024