Forberedelse til orofacial stimulering

Personer med oralmotoriske vansker kan vegre seg for berøring i ansikt og munn. Ved systematisk tilnærming gjennom orofacial stimulering vil de fleste kunne akseptere berøring i ansiktsområdet.

 

Forberedelse til stimulering av ansikt og munn.

Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret

Stimulering skal begynne i et område hvor personen tolererer berøring uten å trekke seg unna eller vise ubehag. Du kan for eksempel begynne med hender og skuldre. Gå gradvis videre mot ansikt og munn når personen er komfortabel med dette.

Orofacial stimulering kan gjøres manuelt etter prinsippene til Castello Morales ved at du trykker, strekker, vibrerer og slipper for å få en sammentrekning i underliggende muskulatur. Videre kan elektrisk tannbørste brukes for å øke stimuleringen. Du starter med meget kortvarig stimulering i noen få sekunder for så å øke tiden etter hvert.

 

Det skal være bekvemt både for den som blir stimulert og for den som utfører stimuleringen.  Forsøk å ha stabilt hode- og kroppsstilling. Ta en kort pause hvis personen vegrer seg og gå tilbake til det området hvor personen tolererer stimulering.

Det er vanligvis lettere å tolerere berøring når man utfører den på seg selv, f. eks. å pusse tennene sine sammenlignet med å la en annen gjøre det. Ved orofacial stimulering kan det være en god start at man gjør stimulering sammen slik at du styrer bevegelsen gjennom å holde din hånd over barnets. Det kan også være lurt å bytte på og la personen gjøre det samme med deg som du har gjort med vedkommende.

Sist oppdatert 29.02.2024