Om oss: Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser

Vi bygger kompetanse, formidler kunnskap, møter brukere, driver med forskning og underviser om oral helse ved sjeldne diagnoser.

 

Har du en sjelden diagnose og en problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan du henvises til oss. Vi vurderer hver henvisning med tanke på diagnose, problemstilling og behov for vår kompetanse. Vi har tverrfaglig tilnærming til munnhelse. Logopeder, spesialfysioterapeut, tannlegespesialister, tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer er ansatt hos oss. Til sammen er det 30 ansatte ved TAKO-senteret.

Bidrar i utdanning

TAKO-senteret bidrar med tverrfaglig undervisning i grunnutdanningen av tannpleiere og tannleger ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Institutt for odontologi ved Det medisinske fakultet i Bergen og Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø samt tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Vi har i tillegg undervisning på spesialistutdanningene ved Det odontologiske fakultet i Oslo innen enkelte fagfelt som f.eks. pedodonti, kjeveortopedi, oral kirurgi og radiologi. Ansatte ved TAKO-senteret bidrar også som eksterne sensorer ved eksamen på Det odontologisk fakultet.

Forelesningsdager

Det holdes årlige tverrfaglige forelesningsdager for tannleger, tannlegespesialister og tannpleierstudenter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen og det helsefaglige fakultet i Tromsø. Ansatte ved TAKO-senteret bidrar som eksterne sensorer ved eksamen både for tannleger, tannlegespesialister og tannpleierstudenter.

Forelesninger og kurs

Fagpersoner ved TAKO-senteret holder ofte kurs eller foreleser for forskjellige faggrupper. Våre spesialister blir jevnlig invitert til å holde kurs og forelesninger for tannhelsetjenesten.

Forelesningsaktiviteten kan variere fra deltakelse i store fagseminarer til besøk hos små interessegrupper. Andre sjeldensentre benytter seg også av TAKO-senterets kompetanse når de arrangerer kurs for brukere og deres familier.

Vi arrangerer TAKO-dagene og studiedager. Dette gjør vi for å gi fagpersoner mulighet til å lære mer om sjeldne diagnoser, oral helse og oralmotorikk. Både TAKO-dagene og studiedagene blir annonsert på tako.no og Facebook. 

Hospitanter besøker TAKO-senteret.

Fra venstre: Tannpleierne Torill F. Brendsdal fra Florø Tannklinikk og Mary Jane Varpe fra Svelgen og Bremanger Tannklinikk, er fornøyde med studiebesøket på TAKO-senteret. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret

Kongresser og konferanser

Vi er et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og derfor er det svært viktig å ha høyt kvalifisert ekspertise. Ansatte ved TAKO-senteret deltar på internasjonale kongresser for spesifikke diagnoser, odontologiske kongresser og fagkonferanser om munnens funksjoner, hvor vi presenterer klinisk erfaring og forskning. Vi deltar også på samlinger hvor tverrfaglighet og samarbeid er prioritert. Slik utveksler vi erfaringer og bygger kompetanse.

Kontakt

Du finner oss også på facebook.com/TAKOsenteret. Ta gjerne kontakt via e-post tako@tako.no om du ønsker kurs, undervisning eller informasjon fra oss. TAKO-senteret kan nås på tlf: 23 22 59 39

Henvisning til Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser​

Helsenorge.no: Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser

Sist oppdatert 14.03.2024