Ny studie om medfødt tannmangel

En ny kvalitativ studie viser hvorfor psykisk helse og livskvalitet er redusert hos personer født med tannmangel.

Publisert 20.05.2019
Sist oppdatert 12.06.2019

Dette kommer fram i en kvalitativ studie som tannpleier Solfrid Sørgjerd Saltnes ved TAKO-senteret har utført. Artikkelen Experiences of daily life and oral rehabilitation in oligodontia – a qualitative study, er nå antatt i tidsskriftet Acta Odontologica Scandinavia.

solfrid_-img_0557.jpg

Solfrid Sørgjerd Saltnes er tannpleier ved TAKO- senteret. Foto: Brynhild Foshaug

Negative erfaringer 

Psykisk helse og redusert livskvalitet ser til å være knyttet til negative aspekter av temaene: Uakseptabelt estetikk, redusert orofacial funksjon, den langsiktige prosessen med oral rehabilitering og negative erfaringer med helsetjenester. 

Perspektiv bør være med 

Alle temaene hadde betydning for erfart livskvalitet og psykisk helse. Derfor bør dette perspektivet være med ved planlegging og utførelse behandling av helsepersonell, er en av konklusjonene i studien.

Ulike mestringsstrategier 

Følgende temaer kom fram utfra svarene i den kvalitative undersøkelsen: Følelsen av å være annerledes, påkjenningen ved å være i behandling, delt beslutningstaking og behandling øker selvtilliten. Personene brukte ulike mestringsstrategier. Gjennomført tannbehandling og at de har deltatt i behandlingsplanleggingen var positive erfaringer.

Ulike erfaringer

Det var tolv deltakere som sa ja til å delta i studien. Av disse var det seks kvinner og seks menn. De var mellom 21-48 år med oligodonti (medfødt fravær av seks eller flere tenner) og hadde ulike erfaringer fra omfattende tannbehandling.

Utfylle tidligere studie 

Det var med bakgrunn i en tidligere kvantitativ studie som viste økt angst og dårligere mental helserelatert livskvalitet hos personer med oligodonti, at den kvalitative studiene ble utført. Målet var å utfylle den tidligere studien med egne erfaringer fra å leve med oligodonti og oral rehabilitering, og slik forhåpentligvis bedre omsorgen for disse pasientene. Medforfattere er: Amy Geirdal, Rønnaug Sæves, Janicke Liaaen Jensen, Hilde Nordgarden.