Kom på TAKO-dagene 2023!

Oralmotorisk team (OMT) ved TAKO-senteret inviterer til kurs i oralmotorikk 23. og 24. november i år.

Publisert 14.09.2023
Sist oppdatert 15.09.2023
Bilde av OMT.

Fra venstre logoped Vesna Stoilkovic, logoped Børge Kjellesvik, fysioterapeut Malik Mahic, og logoped Pamela Åsten. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret.

Første dag er et basiskurs i munnmotorikk. Andre dag så er fagtemaet blant annet respirasjon og hvordan pustemønsteret vårt påvirker orofaciale funksjoner. Målgruppe for seminaret er fagpersoner som jobber med barn og voksne med munnmotoriske vansker. OMT består av logopeder og fysioterapeut ved TAKO-senteret. Frist for påmelding er 6. november 2023.

​​Basiskurs

Seminaret vil gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om oral motorikk og sensorikk ved spising, drikking og tale. Vi gir også innføring i undersøkelse og trening av orofaciale funksjoner. I dette inngår introduksjon av Nordisk Orofacial Test-Screening (NOT-S). Vi vil også fortelle om tilnærming til munn og ansikt, kroppsholdning og stabilitet. Dette er viktige forutsetninger for hvordan vi bruker munnen.

Fagdag

Andre kursdag rettes fokuset på spennende temaer som nesens funksjoner ved respirasjon og respirasjonsvansker. Hans Christian Hoel holder forelesningen «The Nose Knows». Han er spesialist i Øre- Nese- Halssykdommer og har arbeidet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus siden (LDS) 2014. Doktorgraden han har arbeidet med handler om sammenhenger mellom nesetetthet og obstruktiv søvnapné. Hovedfokuset er funksjonell kirurgi av nese og bihuler. Nesefysiologi og problemene som oppstår ved nesetetthet vil bli belyst. 
 
Vi vil se problemstillinger fra ulike perspektiver relatert til hvordan pusten påvirker orofaciale funksjoner, spising og tale. Og vise hva som kjennetegner munnpusting sammenlignet med nesepusting. Vi vil videre presentere behandlingsalternativer fra et oralmotorisk perspektiv, og vise deg eksempler på hvordan du kan jobbe med dette. Spennende kasus fra vår kliniske praksis skal presenteres. Detaljert program vil bli publisert senere under Nyheter på tako.no.

Dato: Torsdag 23. og fredag 24. november 2023. 
Tid: kl. 09.30 -15.30 begge dager. Registrering fra kl.09.00.
Sted: Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), underetasjen til Undervisnings- og administrasjonsbygget, Lovisenberggata 21G.
Lokale: Auditorium Rikke Nissen
 
Pris (inkludert lunsj):
En dag - basiskurs  - 2000​ kr
En dag - fagdag - 2000 kr 
Begge dager - 3000 kr 
Studenter en dag -1000 kr
Studenter begge dager - 1500 kr 
 
Kursavgiften refunderes ikke etter utgått påmeldingsfrist
 
​Klikk her for påmelding
 
Kontaktinformasjon: Logoped Vesna Stoilkovic tlf. 90813945 eller e-post til vsto@tako.no ved behov for mer informasjon om kursdagene.
 
Overnatting: Gjestehuset Lovisenberg har rom for overnatting. Informasjon om priser og booking finner du på deres nettside​.