Digital kartlegging av munnhelse

TAKO-senteret har tatt i bruk et digitalt kartleggingsverktøy for munnhelse ved sjeldne diagnoser.

Publisert 26.01.2022
Kjeveortoped Gisela Vanconcelos, logoped Pamela Åsten og  tannpleier Anna Yttervoll.

Kjeveortoped Gisela Vanconcelos, logoped Pamela Åsten og tannpleier Anna Yttervoll viser det digitale verktøyet. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret.

- Vi har laget en norsk versjon av skjemaene som Mun-H-center i Göteborg har brukt i over 20 år. Senteret har brukt disse som grunnlag for sine diagnosebeskrivelser i MHC-basen. Beskrivelsene er til stor nytte - særlig for tannhelsepersonell, forteller logoped Pamela Åsten.

Tannpuss og spising

- Første gang et barn som er fem år eller eldre kommer til TAKO-senteret, ber vi dem svare på standardiserte spørsmål om munnhelse. Svarene blir registrert på et nettbrett før vi går inn på tannklinikken. Slik får vi god oversikt og fanger opp områder som trenger nærmere undersøkelse, fortsetter hun.

Registrerer funn

Undersøkelsen på tannklinikken foregår på vanlig måte, men nå registrerer behandlerne kliniske funn også digitalt. ​I tillegg undersøkes munnfunksjoner. Derfor er tannlege og tannpleier sammen med logoped eller fysioterapeut tilstede ved konsultasjonene. 

Nyttig informasjon

Svar på spørsmålene og kliniske funn sammenstilles i en rapport som legges i pasientens journal. Fargekoding hjelper oss til å se hva som er greit og hva som trenger videre oppfølging. Det er valgt ut 16 spørsmål og funn på fire områder som tilsammen gir et bilde av pasientens munnhelse. Den orale helseindikatoren som vises på forsiden av rapporten, tror vi er nyttig informasjon både for pasienten og behandlere lokalt.

Kvalitetsregister

TAKO-senterets oppgave er å bygge opp og formidle kunnskap om munnhelse ved sjeldne diagnoser. Derfor er neste skritt å bygge opp et internt kvalitetsregister basert på de digitale kartleggingene. Planen er å undersøke barn, unge og voksne ved bestemte aldre. Dette blant annet for å kunne sammenligne munnhelsen hos personer med en sjeldne diagnose med munnhelsen hos den øvrige befolkningen. 

Viktig bidrag

- Arbeidet med kartleggingsverktøyet er et viktig bidrag til målet om å gi likeverdig tilgang på diagnostikk og behandling for personer med en sjelden diagnose, sier logoped Pamela Åsten. Hun er hovedansvarlig for prosjektet ved TAKO-senteret. Verktøyet er utviklet i samarbeid med programvareselskapet CheckWare i Trondheim og ble tatt i bruk i juni 2021. Overtannlege og spesialist i kjeveortopedi Gisela Vasconcelos, tannpleier Anna H. Yttervoll og avdelingsleder Hilde Nordgarden ved TAKO-senteret har også bidratt til prosjektet.​