Velkommen til LDS

Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus for flere av Oslos bydeler, med øyeblikkelig-hjelp funksjon innen områdene indremedisin og psykisk helsevern.

Publisert 03.05.2019
Sist oppdatert 13.02.2023

Sykehuset har tilbud til hele landet innen planlagt kirurgi: Ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi.

Sykehuset har også særskilte funksjoner som det nasjonale kompetansesenteret for oral helse ved sjeldne diagnoser, TAKO-senteret, og Hospice med lindrende behandling.

Sykehuset har ca. 1650 årsverk, 240 sengeplasser, samt omfattende dagmedisinsk behandling, ambulante og polikliniske tilbud.

LDS drives på ideell basis og eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg.
Diakoni tar sitt utgangspunkt i nestekjærlighetsbudet og omsorgen Jesus viste for syke og vanskeligstilte.
Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, diakonissen  Cathinka Guldberg, som startet sykehusdriften i 1868 for å etablere en fagutdanning for sykepleiere.
Helt siden den gang har driften vært en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud. I dag er dette videreført i form av langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Innen indremedisin har sykehuset ansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St.Hanshaugen med Sentrum, ca. 211 000 innbyggere.
Øyeblikkelig-hjelp-ansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen samt for barne- og ungdomspsykiatri også bydel Vestre Aker.
Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, rus og psykisk lidelse og etniske minoriteter, og vektlegger nært samarbeid med bydelene.

Basert på kjerneverdiene kvalitet og nestekjærlighet skal Lovisenberg Diakonale Sykehus gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn, religion og sosial status.