Ny MR

Den nye MR’en er på plass. Den vil blant annet gi bedre bilder, arbeide raskere og kan bruke AI til å bistå i diagnostikken, samtidig som den vil være mer behagelig for pasientene å bruke.

Publisert 22.11.2023
Noen få kvinner sitter ved et bord med datamaskiner

Prosjektleder Rune Skogan og adm.direktør Tone Ikdahl takket alle som har bidratt: Deres dyktighet og fleksibilitet har gjort at vi har kommet flott i land med prosjektet, og har kunnet opprettholde driften ved avdelingen gjennom hele anleggsperioden.

Rett før sommeren signerte LDS avtale med Siemens om anskaffelse av ny MR. Siemens Magnetom Sola er en topp moderne MR, som blant annet gir bedre bilder, gir muligheter for å bruke kunstig intelligens til å bistå i diagnostikken og har redusert skanntid slik at pasienten slipper å ligge så lenge inne i apparatet. Den har også større åpning som gir bedre plass til pasientene. Det er ikke nødvendig etterfylle helium så ofte som på den gamle MR-maskinen, noe som også bidrar til minsket klimagassutslipp.

Dette er en maskin som vi kan ha lenge, og som kan oppgraderes fortløpende. Den leveres også med en skjerm i taket med bilde av himmel, for å skape en god stemning under behandling. Pasienter som har problemer med å holde pusten slipper å gjøre det, noe som var nødvendig før. Den er også lettere å bruke for de ansatte.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Prosjektleder Rune Skogan, Avdelingsleder Brith Lene Hiller, Fagansvarlig Elektro/automasjon Jarle Kjos, Seksjonsleder Medisinsk Teknisk Amund T. Fimreite og adm. dir. Tone Ikdahl.
En stor hvit maskin